Proč denní světlo? Kolik světla je dost?

Vložil
Tisková zpráva
21.05.2014 07:25
VELUX Česká republika, s.r.o.

Více světla
Ukazuje se, že střešní okna poskytují za stejných podmínek nejméně dvakrát více světla než svislá okna stejných rozměrů a třikrát více světla než vikýře stejných rozměrů; viz graf.
Střešní okno dále umožňuje větší variaci intenzity osvětlení, což zvyšuje vizuální zajímavost místnosti.Lepší rozložení světla
Dále je zřejmé, že střešní okna zajišťují vyšší jas stěn než okna ve vikýři a fasádní okna, což vede k jemnějšímu přechodu mezi vysokým jasem okenní výplně a sousední zdí a snižuje tak riziko oslnění.

„Nová generace střešních oken přináší až o 18 % větší prosklenou plochu.”

Pravidlo 1/10 nestačí!
Často se při řešení kvantity denního osvětlení uchylujeme k zjednodušujícímu pravidlu 1/10 prosklenné plochy vůči ploše místnosti. Je třeba si uvědomit, že fasádní okno jako jediný zdroj denního světla nesplní požadavek normy u hlubších nebo širších podkrovních pokojů. Takovéto místnosti je třeba doplnit o střešní okno, abychom naplnili požadavek ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov na dostatečné denní osvětlení a jeho rovnoměrnost v posuzované místnosti. Při použití trojskel obzvláště u rekosntrukcí nesmíme zapomínat na nižší propustnost světla a navrhnout větší prosklenou plochu. 


Více na  www.velux.cz v odborné sekci.

0 komentářů
přidat komentář

Související články