Příběh o životním cyklu vinylové podlahové krytiny

Cirkulární ekonomika v praxi

Vložil
Tisková zpráva
02.11.2020 10:30
Pergo


Výrobní společnosti usilují v souvislosti se současným trendem ochrany životního prostředí o minimalizaci negativního dopadu své produkce na přírodu. Úroveň této snahy se samozřejmě liší firma od firmy. Některé z nich ji však dokázaly dovést téměř k dokonalosti. Patří k nim i společnost Pergo, která se zrodila v sedmdesátých letech minulého století díky vynálezu nového druhu podlah – laminátových. Jejich životní cyklus je dnes vynikajícím příkladem, jak lze snížit ekologickou stopu: minimalizací odpadovosti při výrobě a maximalizací recyklace materiálů i energetické účinnosti.Na počátku celého výrobního procesu je vždy surovina. Podlahy Pergo Vinyl se skládají z polyvinylchloridu (PVC), plnicího materiálu, aditiv a plastifikátorů. Ve výrobních závodech Pergo je přitom kladen důraz na udržitelnost a nezávadnost všech těchto součástí, zejména na původ zmíněných plastifikátorů neboli změkčovadel: v minulosti se ke zvýšení flexibility a pružnosti plastů používaly ortoftaláty, které však nejsou v PVC pevně vázány, a proto se uvolňují do ovzduší, z něhož jsou vdechovány do plic a odtud se dostávají do krve. Společnost Pergo patřila k prvním, kdo z tohoto důvodu nahradili ftaláty látkou dikotyltereftalát (DOTP), nezávadným plastifikátorem, který bývá složkou například dětských hraček či zdravotnických pomůcek.

Moderní zelené technologie

Mezi nepřímé suroviny potřebné k výrobě vinylových podlah patří bezpochyby i voda či elektrická energie. Nelze je proto vyjmout z kontextu a kapitolu o složení výrobku bez nich uzavřít. S těmito zdroji je – s ohledem na dlouhodobé, globálně evidované sucho a potřebu udržovat ovzduší čisté – nezbytné nakládat se vší šetrností. Společnost Pergo proto vybavuje své výrobní závody moderními technologickými zařízeními, pomocí nichž je zvyšována energetická účinnost, jako jsou elektrárny na biomasu, jež proměňují interní dřevěný odpad na takzvanou zelenou energii. Ta je dále využita ve výrobě, pokryje přes 70 procent provozních požadavků a přispívá ke snížení zde vzniklých emisí CO2 o 25 tisíc tun ročně.


Také výrobní postupy jsou neustále zdokonalovány. V továrnách Pergo je laminace jednotlivých vrstev prken prováděna UV zářením, které je na rozdíl od obvyklého vytvrzování v horkovzdušných pecích šetrné a energeticky nenáročné. Co se hospodaření s vodními zdroji týče, Pergo se může pochlubit tím, že 97 procent vody používané ve výrobě pochází z interně recyklované vody. Dodejme též, že v továrnách této společnosti dochází díky optimalizaci recyklačního postupu k nulovému vzniku výrobního odpadu. Pergo garantuje, že z jejích závodů neodchází na skládky žádný odpad. Cirkulární fungování zde hraje roli rovněž v oblasti využívaných obalových materiálů, které disponují certifikací FSC a jsou stoprocentně recyklovatelné.

Optimalizace dopravy

Dalším krokem je v rámci životního cyklu luxusních vinylových podlah Pergo jejich distribuce na místo určení. Udržitelnost v oblasti dopravy je zajištěna prostřednictvím široké sítě skladů v Evropě, Asii i USA, forma dopravy je kombinovaná a jsou nanejvýš aplikovány alternativní transportní metody s co nejnižší uhlíkovou stopou, jako jsou lodní námořní i říční přeprava a další. V okamžiku doručení podlahových prken do jejich cílové destinace přichází na řadu rychlá a snadná montáž, kterou je možné provést bez jakýchkoli speciálních nástrojů. Jde o zaklapávací systém PerfectFold™, který dovoluje jednotlivá prkna nenáročně demontovat a případně použít do budoucna i opakovaně v dalších objektech.


Mimořádná odolnost

Je-li podlaha hotová a instalována v místě, kam byla určena, její majitel si může být jist, že jde o vysoce trvanlivou vícevrstvou krytinu. Disponuje kvalitním jádrem a pevným pochozím povrchem opatřeným ochranným polyuretanovým pokrytím. To vše podlaze propůjčuje vynikající vlastnosti, jako například odolnost vůči nárazu, díky čemuž se hodí i do frekventovaných prostor včetně veřejných objektů. Pergo Vinyl se vyznačuje mimořádnou odolností vůči opotřebení, poškrábání i znečištění – povrch je modifikován tak, aby na něm neulpívaly bakterie a každé znečištění bylo možné jednoduše setřít bez použití agresivních čisticích prostředků.


Pakliže není podlaha Pergo Vinyl v místě aplikace nadále žádoucí, lze ji – vedle uváděné možnosti demontáže a opakovaného použití jinde – i plně recyklovat a vytvořit z ní zcela nový produkt.

Autor: Helena Široká
Foto: archiv firmy
0 komentářů
přidat komentář

Související články