Perspektivy elektrického vytápění v éře budov s téměř nulovou spotřebou

Vložil
Tisková zpráva
15.06.2015 07:55
Fenix Trading s.r.o.

Tepelná ztráta budov - a tedy i spotřeba energie - významně poklesla a v mnoha případech tak přestaly být rozhodující provozní náklady, důležitějšími faktory se staly celková výše prvotní investice, náklady na údržbu a revize, bezobslužnost, životnost, spolehlivost systému a míra komfortu.

ECOFILM, podlahové vytápění

Společnost FENIX Jeseník provedla v  sezoně 2013-2014 spolu s ČVUT a UCEEB (Univerzitní centrum energetických budov) měření a vyhodnocení tří takových budov a jedním ze závěrů byla skutečnost, že elektrické decentralizované systémy jsou u těchto budov, vzhledem ke své vysoké flexibilitě, o 20-25% efektivnější než systémy teplovodní. V posledních dvou letech jsme navíc poměrně rozsáhle experimentovali s fotovoltaickými střešními elektrárnami, použitím alternativních ohřevů vody apod. Získali jsme tak celou řadu velmi zásadních poznatků.
 
Další a zcela novou výzvou je potom zahájení výstavby domů „s téměř nulovou spotřebou“ od roku 2020. Proto opět ve spolupráci s ČVUT – UCEEB připravujeme projekt výstavby takového domu ještě v letošním roce v Jeseníku. O výhodnosti elektrických sálavých systémů v těchto objektech nás utvrzují tyto výhody:

ECOFILM stropní vytápění

  • systémy jsou velmi flexibilní, rychle automaticky reagují na dodatečné tepelné zisky v jednotlivých prostorách domu.
  • rozšířené teplovodní systémy (s jakýmkoliv zdrojem včetně TČ) tuto flexibilitu a přesnost dodávek malého množství potřebného tepla do různých prostor objektu nejsou schopny zajistit, snaha o dokonalejší regulaci vyvolává neúměrné náklady.
  • nabízené elektrické systémy poskytují teplo zejména sáláním, což je nejefektivnější způsob přenosu (s vyloučením vzduchu jako nositele).
  • na příjem sálavého tepla je každý živý organismus geneticky připraven (slunce, oheň). Tady získávají tyto systémy i podstatnou výhodu nad dalším konkurentem v podobě teplovzdušných topných systémů, u kterých je naopak nulová sálavá složka a organismem tedy nejsou vnímány tak pozitivně a plnohodnotně.
  • výstavba domů s téměř nulovou spotřebou bude vyžadovat i výrobu významného podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Současná novela Energetického zákona umožní střešní instalaci FVE až do výkonu 10MWp, což by mělo být dostatečné pro pokrytí převážné části energetických potřeb domu vybaveného našimi topnými systémy.
  • použití sálavých elektrických topných systémů s dokonalou regulací je z hlediska pořizovacích nákladů, nákladů na údržbu i životnosti systému velmi dobrou volbou, neboť pořizovací náklady klesají úměrně instalovanému příkonu (nevýznamný u těchto domů), náklady na údržbu se blíží nule, životnost systémů dosahuje 40 let a to vše při naprosté bezobslužnosti, možnosti vzdálené kontroly apod.
  •  dosavadní penalizace elektrické energie formou tzv. koeficientu NPE bude rychle významně slábnout vzhledem k přechodu na bezemisní a obnovitelné zdroje. U těchto objektů bude navíc koeficient NPE neutralizován vlastní výrobou čisté energie ze střešní FVE. Studie ECOFYS zpracovaná pro Evropskou komisi navíc upozorňuje na skutečnost, že zhruba po roce 2030 nebude povoleno používat fosilní paliva včetně zemního plynu pro spalování v nových lokálních topeništích. Nebudou totiž bez velmi nákladné úpravy splňovat stále přísnější emisní limity.

Ing. Cyril Svozil, ředitel a majitel holdingu FENIX Jeseník
www.fenixgroup.cz

GR-panel
0 komentářů
přidat komentář

Související články