Elektrické sálavé a velkoplošné vytápění – porovnání nákladů na topení

Vložil
Tisková zpráva
26.05.2014 16:45
Fenix Trading s.r.o.

Jaký zvolit nejvhodnější systém vytápění? Řešení je spousta a dodavatelé jednotlivých typů vždy najdou silné stránky právě pro ten jejich topný systém. Praktickou pomůckou, která porovnává roční náklady nejen na vytápění, ale i na přípravu teplé (užitkové)vody, ostatní spotřebu elektřiny a roční podíl nákladů na pořízení zdroje tepla a topné soustavy, je výpočetní nástroj portálu tzb-info.cz „Porovnávání nákladů na vytápění TZB-info“.

Tento výpočetní nástroj je zde k dispozici již řadu let, nicméně na přelomu roku 2012 a 2013 byla spuštěna nová, modifikovaná verze. Proti původní verzi již nezahrnuje pouze roční náklady na vytápění, ale i na přípravu teplé (užitkové) vody, ostatní spotřebu elektřiny a roční podíl nákladů na pořízení zdroje tepla a topné soustavy. Výsledky z tohoto porovnání jsou tak daleko objektivnějším podkladem pro rozhodování o volbě paliva a druhu vytápění při stavbě nového domu nebo při rekonstrukci topné soustavy.S využitím tohoto výpočtového nástroje byly provedeny tři modelové výpočty, které porovnávali nejběžnější druhy paliv, používaných pro vytápění rodinného domu a současně poskytují srovnatelný komfort užívání:
•    Dřevěné pelety
•    Zemní plyn
•    Propan
•    Elektřina přímotop
•    Tepelné čerpadlo

PŘÍKLAD 1:
Ve výpočtovém nástroji jsou všechny hodnoty přednastaveny tak, aby odpovídaly průměrné současné novostavbě rodinného domu. Nejdůležitější hodnoty jsou přednastaveny takto:
•    Výpočtová venkovní teplota: -15°C
•    Podlahová plocha 150 m2
•    Výpočtová tepelná ztráta: 7 kW
•    Teplá voda: 55°C pro 4 osoby à 50 l/os 365 dnů/rok
•    Spotřeba elektřiny pro ostatní spotřebiče: 3 229 kWh/rok

První modelový případ zobrazuje výsledek se stávajícími přednastavenými hodnotami:


Z grafu vyplývá, že elektrické přímotopné vytápění (přednastaveno je elektrické podlahové vytápění), je druhým nejvýhodnějším systémem. Je však potřeba také zdůraznit, že je počítáno s tepelným čerpadlem země/voda s vysokým topným faktorem 4,3 a životností 30 let. Použije-li se pro srovnání častěji využívané TČ vzduch/voda, graf výhodnosti jednotlivých systémů se změní následovně:PŘÍKLAD 2:
Protože tepelné ztráty novostaveb stále klesají a dnes je již standardem hodnota tepelné ztráty na úrovni 3-4 kW, byla tepelná ztráta objektu ve výpočtovém nástroji snížena na 4 kW. Ostatní hodnoty zůstaly ve výchozím nastavení:
•    Výpočtová venkovní teplota: -15°C
•    Podlahová plocha 150 m2
•    Výpočtová tepelná ztráta: 4 kW
•    Teplá voda: 55°C pro 4 osoby à 50 l/os 365 dnů/rok
•    Spotřeba elektřiny pro ostatní spotřebiče: 3 229 kWh/rokPři tepelných ztrátách 4 kW vychází elektrické přímotopné vytápění nejvýhodněji a to i proti TČ země/voda s COP 4,3.

PŘÍKLAD 3:
Zajímavý výsledek vychází také v případě, že tepelná ztráta domu je nastavena na 3 kW a v objektu je uvažováno s nuceným větráním s rekuperací (u domů s nízkou tepelnou ztrátou standard):
•    Výpočtová venkovní teplota: -15°C
•    Podlahová plocha 150 m2
•    Výpočtová tepelná ztráta: 3 kW
•    Řízené větrání s rekuperací tepla (účinnost 75%)
•    Teplá voda: 55°C pro 4 osoby à 50 l/os 365 dnů/rok
•    Spotřeba elektřiny pro ostatní spotřebiče: 3 229 kWh/rokZ grafu je jasně patrné, že pro objekty s nízkými tepelnými ztrátami a řízeným větráním je elektrické přímotopné vytápění nejoptimálnější volbou.

Co z uvedených příkladů vyplývá? Že se nový výpočetní nástroj shoduje se zkušenostmi z reálného života. Společnost FENIX Jeseník, náš největší výrobce elektrických topných systémů, podporuje několik projektů výstavby nízkoenergetických domů, a to jak zděných, tak i na bázi lehké prefabrikace dřeva, u kterých sleduje a vyhodnocuje provoz a spotřebu energií. Zkušenosti realizačních firem, výrobců i investorů potvrzují, že pokud má objekt dobré tepelně technické vlastnosti, je správně provedené elektrické podlahové nebo stropní vytápění ekonomicky velmi výhodné. Nízké pořizovací náklady, prakticky nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a především přesná regulace mluví v tomto případě jasně pro elektrické vytápění.

0 komentářů
přidat komentář

Související články