Pět „M“ a design

Argumenty pro vytápění novostavby rodinného domu topnými rohožemi ECOFLOOR

Vložil
Tisková zpráva
15.09.2014 10:50
Fenix Trading s.r.o.

Ekonomika, životnost, komfort a absence rušivých technologických prvků daly u vytápění RD na první místo velkoplošné elektrické přímotopné vytápění


Nízkoenergetický zděný dům o celkové obytné ploše 205,1 m2, nacházející se na okrajové části Plzně, byl v rámci zpracování PENB (dle Vyhl. 148/2007 Sb.) zařazen do kategorie „B“, jeho stavební parametry a energetické hodnoty se však již blíží kategorii „A“. I proto bylo jako hlavní topný systém zvoleno elektrické vytápění.
Samotný dům je koncipován jako třípodlažní stavba, velikost obytného prostoru 1.PP je 50,92 m2, v 1.NP 76,55 m2 a ve 2.NP pak 77,63 m2. Autorem projektu a současně investorem tohoto rodinného domu je profesionální architekt, stavba byla dokončena v srpnu 2013 a čtyřčlenná rodina jej od tohoto období plně využívá.

Domácnost pro svůj provoz využívá pouze jednu energii - elektrickou. Ohřev TUV je zajišťován jednotkou Buderus, obsahující integrované tepelné čerpadlo vzduch/voda. Stavebník a současně autor projektu kladl velký důraz nejen na architektonické řešení domu a dispoziční řešení vnitřních prostor, ale i na design detailu. Možnost instalace topné technologie do konstrukce stavby, kdy vytápěný prostor má absolutní čistotu a je oproštěn od rušivých technologických prvků, byla při volbě technologie velmi důležitá. Dalšími důležitými kritérii pro volbu topného systému byla samozřejmě ekonomika, životnost a komfort. Rozhodnutí padlo na velkoplošné elektrické přímotopné vytápění a kromě již zmíněného designu by se důvody pro tuto volbu daly shrnout do následujících pěti bodů:

-    minimalizace provozních nákladů
-    minimalizace nebo úplné vyloučení nákladů na údržbu a servis
-    maximalizace životnosti, vč. záruční doby
-    maximalizace komfortu vytápění z hlediska vnímání tepla
-    minimalizace investičních nákladů


Po vyhodnocení nabídky na trhu zvolil investor velkoplošné systémy ECOFLOOR®. Topná technologie je instalována v atypových kabelových rohožích, které jsou uloženy na tepelné izolaci pod nosnou deskou - jde o tzv. poloakumulační systém. Požadavek na jejich speciální údržbu je nulový, údržba a servis je stejná jako u standardní domácí elektroinstalace.

Zvolený velkoplošný systém ECOFLOOR® se vyznačuje také požadovaným uživatelským komfortem a rovnoměrným rozložením teplot v celé výšce teploty. U klasického ústředního vytápění, u kterého je místnost vyhřívána teplovodním radiátorem, dochází k distribuci tepla z  jednoho zdroje o relativně vysoké teplotě a teplo se do prostoru šíří cirkulací teplého vzduchu. Místnost je tak prohřívána od stropu dolů a teplo je rozloženo nerovnoměrně. Tento princip je charakteristický pro všechny konvekční systémy - elektrické přímotopné konvektory nevyjímaje.

Protože vytápění je o pocitech, cítíme se ve vytápěném prostoru komfortně až v momentě, kdy je požadovaná teplota dosažena i u podlahy, neboť zde vnímáme teplo nejcitlivěji. U konvekčních systému je však nejtepleji v prostoru, kde teplo vůbec není potřeba - tedy u stropu. Abychom dosáhli požadovanou komfortní teplotu u podlahy, je nutné místnost „přetopit“, což je však minimálně z ekonomického hlediska nežádoucí.
Velkoplošné topné systémy (podlahové i stropní) toto negativum zcela odstraňují, protože zaručují rovnoměrné rozložení teplot v horizontální i vertikální rovině místnosti - to zaručuje nejen vysoký uživatelský komfort, ale také nízké provozní náklady.  

Podlahové vytápění, které je velmi příjemné zejména u studených podlahových krytin, jako je dlažba, laminátová plovoucí podlaha apod., je dnes již celkem běžně využíván a zejména v koupelnách patří k běžnému standardu. Program ECOFLOOR® nabízí celou řadu výrobkových skupin a tvoří nejrozsáhlejší nabídku na trhu. Rozdíl oproti teplovodnímu podlahovému vytápění je především ve velmi nízkém investičním nákladu na technologii i realizaci. I to byl jeden z hlavních důvodů pro volbu elektřiny jako hlavního zdroje tepla.

Významný vliv na provozní náklady vytápění má volba regulace. Na trhu je nabídka velkého množství termostatů různého designu, provedení a cenových relací, obvykle však jde o klasické termostaty, které již nesplňují požadavek na úsporu v provozních nákladech - řízení vytápění u nich probíhá pouze v režimu on/off. Volba proto padla na systém centrální regulace BMR RT-64 s pulzním řízením výkonu. Jde o regulaci, kde veškeré programování (teplotní a časové) je prováděno na jediné centrální řídící jednotce přes PC a pokud je jednotka připojena k místné počítačové síti (routeru), tak také vzdáleně prostřednictvím tabletu, smartphone nebo notebooku. Topný výkon je spínán pomocí výkonových polovodičů - tedy bezkontaktně a tím zcela nehlučně a v jednotlivých místnostech jsou pouze teplotní senzory. Design pokojových senzorů je možné přizpůsobit ostatním vypínačům a zásuvkám, nebo mohou být zasazeny do společných rámečků. Regulace BMR se díky pulznímu řízení výkonu a vysokou přesností udržování nastavené teploty vyznačuje až 30% úsporou ve spotřebě energie v porovnání s běžnými pokojovými termostaty.

Tepelná ztráta objektu je 4,7 kW a pořizovací náklady na systém ECOFLOOR a centrální regulaci představovaly cca 87.000 Kč (bez DPH). Provozní náklady na vytápění budou dlouhodobě sledovány - kromě hlavního elektroměru, osazeného dodavatelem elektrické energie, je v domě instalován také podružný elektroměr pro měření spotřeby el. energie na vytápění objektu. Je velmi pravděpodobné, že v souladu s dlouholetými zkušenostmi jiných energeticky úsporných novostaveb rodinných domů, které FENIX Jeseník sleduje, elektrické podlahové vytápění rodinného domu v Plzni bude ekonomicky velmi výhodné. Další informace najdete na www.fenixgroup.cz.
0 komentářů
přidat komentář

Související články