Nové velkorozponové lehké ploché střechy SG COMBI ROOF 30

Lehké ploché střechy s požární odolností REI 30

Vložil
Tisková zpráva
10.09.2007 00:05
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Rigips

Společnosti Rigips, s.r.o., a Saint-Gobain Orsil, s.r.o., přináší na trh nejnovější velkorozponové lehké ploché střechy na trapézovém plechu nové koncepce s označením SG COMBI ROOF 30 M a SG COMBI ROOF 30 P s požární odolností REI 30.

Výsledkem koncernové spolupráce jsou dva nové lehké střešní pláště SG COMBI ROOF 30 s hlavní tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a požárně dělícímí vrstvami buď z velkoformátových desek Orsil z minerální vlny nebo ze speciálních desek na bázi sádry.
Skladba střešního pláště SG COMBI ROOF 30 P, ve které jsou použity speciální desky na bázi sádry tl. 2 x 12,5 mm a pěnový polystyren SG COMBI ROOF, drží prvenství v ČR a je chráněna užitným vzorem.
Důležitou součástí těchto střech je návrh nosné konstrukce trapézového plechu, posouzení jeho statického působení při požární situaci a řešení souvisejících detailů.

Materiály byly zvoleny na základě svých vlastností – tepelné izolace a výborných protipožárních vlastností minerální vlny a desek na bázi sádry, u pěnového polystyrenu minimální hmotnosti, vysoké pevnosti v tlaku a také velmi dobrých izolačních vlastností.

Hlavní výhody střešních plášťů SG COMBI ROOF 30
  • Požární odolnost REI 30 pro velké rozpony
  • Ekonomicky výhodnější řešení než stávající pláště
  • Výrazné snížení hmotnosti pláště díky použití kombinované izolace pěnového polystyrenu (EPS) a minerální vlny u SG COMBI ROOF 30 M, popř. desek na bázi sádry a pěnového polystyrenu u SG COMBI ROOF 30 P
  • Univerzální použití pro hydroizolační folie i asfaltové pásy
  • Vysoké hodnoty tepelné izolace EPS COMBI ROOF– lambda D= 0,036 W/m.K

Zkoušky požární odolnosti lehkých střešních plášťů SG COMBI ROOF 30 byly provedeny dle metodiky EN 1365-2:2001. Skladby prokázaly výborné požární vlastnosti a tyto kombinované střechy zajišťují objektům požární odolnost 30 minut (REI 30). Dle konkrétního projektu jsou střešní pláště SG COMBI ROOF 30 druhu DP1 – DP3 (stanoví odborně způsobilá osoba). Pláště SG COMBI ROOF 30 splňují požadavek 3.2.3 ČSN 73 0810 – tj. v požadované době požární odolnosti se nedosáhne u výrobků třídy reakce na oheň B až F (např. tepelné a zvukové izolace) teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích.

Lehká plochá střecha SG COMBI ROOF 30 P


Lehká plochá střecha SG COMBI ROOF 30 M


> Více informací o velkorozponových plochých střechách SG COMBI ROOF 30


O společnosti Rigips, s.r.o.

Společnost Rigips je významný výrobce a dodavatel sádrokartonových systémů, polystyrenových izolací a sádrových omítek a malířských stěrek Rimano. V České republice má již patnáctiletou tradici. Ve svých 3 výrobních závodech vyrábí produkty nejvyšší světové kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné v EU. Díky své příslušnosti ke koncernu Saint-Gobain, který ročně vyčleňuje cca 345 mil. EUR na výzkum a vývoj, využívá společnost Rigips know-how z celého světa. Společnost Rigips je certifikována pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000.
> www.rigips.cz

O společnosti Saint-Gobain

Koncern Saint-Gobain je evropský a světový lídr ve všech svých obchodních odvětvích, patří do první stovky světových průmyslových korporací. Koncern má 5 hlavních divizí - stavební materiály, sklo, obalové materiály, speciální High –Tech materiály, distribuční řetězce.
Počátky společnosti Saint-Gobain spadají do Francie 17. století, půldruhého století nato překračuje Saint-Gobain hranice Francie. Dnes již působí ve více než 50 zemích světa, ve kterých sdružuje 1.200 společností a zaměstnává více než 200.000 lidí 70ti národností.


Velká kniha sádrokartonu společnosti Rigips

Kolektiv autorů složený z odborníků na slovo vzatých téměř rok intenzivně pracoval na přípravě jedinečné publikace, která nemá na českém trhu obdoby. Publikace obsahuje souhrnná data a informace o systémech suché vnitřní výstavby.

> více informacíMontážní příručka pro sádrokartonáře

Publikace nese název Montážní příručka sádrokartonáře a – jak již název napovídá – obsahuje montážní návody ke všem systémům suché vnitřní výstavby.

> více informací

Sádrokarton zvládneme sami

Publikace Sádrokarton zvládneme sami každého provede výstavbou krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální úpravu povrchu. Jednoduše, srozumitelně a za pomoci téměř 300 fotografií naučí smontovat příčku, předstěnu, podhled, suchou podlahu, vybudovat obytné podkroví či nadčasovou koupelnu.

> více informací> Stránka spol. Rigips v Katalogu