Kliky a madla COBRA CU+ chrání před bakteriemi a viry

Vložil
Tisková zpráva
06.05.2020 06:00
COBRA spol. s r.o.

Měděné povrchy zajišťují nejúčinnější antimikrobiální ochranu tím, že do dvou hodin zabijí 99,9% mikrobů, které ulpí na jejich povrchu. Výzkum ukázal, že antimikrobiální měděné povrchy mohou snížit riziko infekcí o více než 40%.


KLÍČOVÉ VÝHODY DVEŘNÍHO KOVÁNÍ Z ANTIMIKROBIÁLNÍ MĚDI

  • Vědecky prokázaná účinnost CU+. Použitý materiál je dokonce výrazně účinnější, než stříbro.
  • Účinek je nepřetržitý, nezávislý na vnějším prostředí (vlhkost, světlo, atd.)
  • Klika zůstává účinná i po opakovaném mokrém a suchém oděru a opakované kontaminaci
  • Přirozená oxidace kliky nesnižuje antibakteriální účinnost
  • CU+ je plně recyklovatelný
  • Jediný pevný kovový povrch schválený Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA).

Co se rozumí "antimikrobiální látkou"?

"Antimikrobiální látka" je schopnost materiálu eliminovat nebo inaktivovat mikroby, jako jsou bakterie, houby (včetně plísní) a viry. Studie antimikrobiální účinnosti na různých površích jasně prokázaly, že měď a její slitiny mohou eliminovat mnoho typů mikrobů, včetně meticilinezistentního Staphylococcus aureus (MRSA), Clostridium difficile, viru chřipky A (~ 1N1) a bakterie Escherichia coli O157: H7.

Schválil některý z oficiálních orgánů antimikrobiální účinnost mědi?

Ano. 29. února 2008 Americká agentura na ochranu životního prostředí (EPA) oficiálně zaregistrovala 275 slitin mědi s pozitivními vlastnostmi pro veřejné zdraví, následně zaregistrovala dalších 7. Význam registrace tkví v tom, že EPA uznává antimikrobiální vlastnosti registrovaných materiálů a uznává, že mají pozitivní vlastnosti pro veřejné zdraví.


Byla měď testována v klinických hodnoceních?

Ano, klinická hodnocení v současné době probíhají v nemocnicích po celém světě, kde se hodnotí vliv měděných dotykových povrchů na množství mikrobů v nemocničním prostředí. Ve Velké Británii byla jako testovací centrum pro tento nový přístup k prevenci infekcí vybrána Selly Oak Hospital, Birmingham, součást univerzitních nemocnic Birmingham NHS Trust. První výsledky studie byly zveřejněny v Journal of Hospital Infection již v lednu 2010 a přesvědčivě ukázaly, že měď funguje jako
antimikrobiální látka v reálném prostředí a že povrchy obsahující měď měly o 90 až 100% méně bakteriální kontaminace než kontrolní povrchy vyrobené z konvenčních materiálů.

Má smysl používat výrobky z CU+ i mimo nemocniční prostředí?

"Kliky i madla jsou pochopitelně nejvíce využívané ve veřejném prostoru v místech s výrazným nebezpečím přenosu virů - školy, hotely, toalety na stadionech nebo v restauracích," říká Kristina Boda, ředitelka společnosti COBRA. "Své místo ale kliky CU+ nacházejí i v privátních projektech, zejména u koupelen, toalet a dětských pokojů."

"Věříme, že právě současná situace umožní architektům a stavitelům prosadit do nových projektů prvky, které pomohou zvládat epidemiologická rizika a nastavit úroveň hygieny nových staveb výrazně výše," dodává Kristina Boda.

Více otázek i odpovědí najdete na www.matekliku.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články