Dům klimatu 8°Ost v německém Bremerhavenu zve na cestu kolem světa za jediný den

Jedinečná koncepce, která klade vysoké požadavky na vnitřní klima prostoru, ale i na architekturu a stavbu budovy

Vložil
Tisková zpráva
14.12.2009 15:20
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

Dům klimatu 8°Ost zve ke zcela mimořádné cestě - za jeden den vykoná návštěvník cestu  kolem světa, a to stále po 8. východním stupni zeměpisné délky, na kterém se nachází i severoněmecký přístav Bremerhaven. Na vlastní kůži přitom může pocítit devět různých klimatických zón.

Od svěžího chladného vzduchu švýcarské horské pastviny přes žhavý žár Sahelu nebo tropů až k ledovému chladu Antarktidy a proměnlivému počasí severního Německa: všechny tyto klimatické fenomény mohou návštěvníci Domu klimatu v Bremerhavenu zažít během jednoho dne. Zastávka v Kamerunu je zaplaví tropickým horkem, západoafrický deštný prales v noci nabídne exotické vůně a zvuky. Samoa vítá návštěvníky přívalovým deštěm a bujně zelenými soutěskami, za kterými se otevírá pestrý svět mořského akvária, lemovaného speciálně vypěstovanými živými korály. Cesta kolem světa na ploše 4.800 metrů čtverečních přes devět klimatických zastávek zabírá větší část ze čtyř výstavních zón Domu klimatu. Ale i zbývající části nabízejí pestrou směs prostorových inscenací, smyslových a multimediálních dojmů. Můžete si zde vyzkoušet klimatické experimenty, sledovat budoucí změny klimatu nebo formou hry otestovat, jak by měl vypadat osobní příspěvek k ochraně klimatu

Energeticky efektivní hrubá stavba
Tato ojedinělá koncepce, kterou jinde ve světě nenajdete, je pozoruhodná i neobvyklou architekturou budovy, tvořenou dvěma vzájemně oddělenými skořepinami. Vnitřní betonový plášť je přitom obklopen vnějším pláštěm z více než 4.700 jednotlivě zhotovených skleněných desek. Střecha a hliníková konstrukce, která nese  fasádu, využívají prvky ze stavby lodí. Vzduch cirkulující mezi oběma skořepinami je ohříván slunečním zářením a lze ho využít pro přirozené větrání a klimatizaci objektu. Budovou s jejími výstavními prostorami na více než 11.500 metrech čtverečních konec konců denně projde až 5.000 návštěvníků. Základním cílem projektu bylo co možná nejoptimálnější vytápění, chlazení a větrání Domu klimatu s co nejmenší spotřebou energie. Od počátku se tedy jeho tvůrci zaměřili na ekologicky šetrné technologie, jako je aktivování betonového jádra nebo vazba síla-teplo.

Návrh 125 m dlouhé a 85 m široké budovy pochází od brémského architekta a generálního projektanta Thomase Klumppa. Celková plocha brutto činí 18.800 čtverečních metrů, objem prostoru je 160.400 krychlových metrů. Projektem budovy pověřila brémská pobočka společnosti Eickworth-Iggena firmu agn Niederberghaus & Partner GmbH z Ibbenbüren. Přímé sousedství velmi chladných, výrazně suchých a extrémně vlhkých prostor v kombinaci se staticky problematickým podložím kladlo vysoké požadavky na provedení interiérů. „Základová půda“, uvedl stavbyvedoucí Dipl.-Ing. Horst Nixdorf, „nebyla příliš nosná, proto jsme nemohli mnohé části budovy postavit ze železobetonu nebo zdiva.“  Značná část vnitřních prostor byla proto provedena jako suchá stavba.

Stavba odolná vůči vlhkosti
Protože v průběhu výstavby do budovy proniklo velké množství vlhkosti, bylo nutné použít panely pro suchou montáž s dobrou schopností snášet vlhko. Navíc autentická simulace klimatických zón znamená, že velké části výstavního prostoru budou trvale vlhké. Proto bylo rozhodnuto použít v málo nebo mírně vlhkých částech sádrovláknité desky FERMACELL, v prostorách s vyšší vlhkostí cementem pojené desky do vlhkých prostor FERMACELL POWERPANEL H2O. Díky vyztužení vlákny jsou sádrovláknité desky velmi stabilní, a proto jsou vhodné i pro prostory, které kladou mimořádné nároky z hlediska mechanického a statického zatížení. Impregnace přípravkem odpuzujícím vodu, která se provádí ve výrobě, zajišťuje, že desky je možné použít i v prostorách s měnící se vlhkostí vzduchu. I když desky zvlhnou, získají po vyschnutí zpět svou původní pevnost. K  tomu přistupuje vysoká bezpečnost z hlediska preventivní protipožární ochrany: desky FERMACELL jsou použitelné pro konstrukce s požární odolností F30 až F90.

Všechny prostory, v nichž jsou konstrukce stěn vystaveny trvalému zatížení vodou – např. u stanice Samoa, kde návštěvníci musí stále počítat s dešťovými přívaly – byly provedeny z cementem pojených desek do vlhkých prostor FERMACELL POWERPANEL H2O. Desky z lehčeného betonu se sendvičovou strukturou, vyztužené tkaninou ze skleněných vláken odolných vůči alkáliím, jsou maximálně odolné vůči vodě i plísním. Jejich vysoká stabilita umožňuje výstavbu vysoce zatěžovaných konstrukcí, odolných navíc vůči poškrábání a nárazům. Desky jsou nehořlavé a odpovídají třídě reakce na oheň A1. Při dvouvrstvém opláštění dosahují požární odolnosti F120.

Stabilní konstrukce
Pro Dům klimatu v Bremerhavenu bylo celkově použito 12.000 čtverečních metrů sádrovláknitých desek o tloušťce 12,5 mm a celkem 3.000 čtverečních metrů cementovláknitých desek FERMACELL POWERPANEL H2O. Přesvědčivou výhodou těchto materiálů byla i  rychlá a jednoduchá výstavba konstrukcí FERMACELL: po téměř dvou a půl letech, v jejichž průběhu musel být původně naplánovaný termín zahájení několikrát posunut, nastal konečně ten správný čas. Desky pro suchou výstavbu byly obvyklým způsobem upevněny na kovovou spodní konstrukci z profilů CW a UW se vzdáleností spodní konstrukce max. 62,5 centimetrů. Opláštění se přitom provádělo podle aktuálních požadavků na protihlukovou a protipožární ochranu, resp. na statiku, zpravidla ve třech vrstvách deskami FERMACELL 2 x 15 mm a 1 x 12,5 mm. To umožnilo bezpečně realizovat i vysoké stěny až do 12 metrů. V tomto případě ovšem byly vzdálenosti stojin spodní konstrukce redukovány na max. 31,25 cm. Profily spodní konstrukce jsou provedeny s protikorozní ochranou podle DIN EN 13964 vhodnou do vlhkých prostor, stejně jako použité spojovací prostředky. Společnost Fermacell pro tento účel vyvinula speciální šrouby s vhodnou povrchovou úpravou. Požadovanou odolnost vůči korozi potvrdily rozsáhlé testy odolnosti proti solnému roztoku. Optimalizovaná ergonomie závitů navíc zajišťuje rychlou montáž bez náročného předchozího navrtávání a zaručuje bezpečné uchycení ve spodní konstrukci. Desky byly vzájemně spojovány technikou lepení spár. To zaručuje vysokou stabilitu spár, a proto byla metoda použita jak pro vertikální, tak i horizontální styky. 

Vysoká flexibilita a odolnost
Dům klimatu Bremerhaven 8°Ost působí zvenčí díky více než 4.700 jednotlivě vyrobeným skleněným deskám velmi křehce, vnitřek již vypadá více odolně. Důvodem je nejen druhý plášť z betonu, ale i desky pro suchou výstavbu FERMACELL, které zde byly použity. O důvodech jejich použití, ale i  o dalších detailech svého návrhu, hovoří v rozhovoru architekt Thomas Klumpp.


Rozhovor s architektem Thomasem Klumppem
Dům klimatu připomíná z dálky loď nebo oblak. Jak vznikl tento neobvyklý tvar budovy?
Neobvyklý obsah vyžaduje neobvyklou formu. A tvar budovy, který současně vyvolává představy různých věcí způsobí, že se jimi člověk intenzivně zabývá. Podoba stavebního tělesa má poukazovat jednak na historii místa u starého přístavu ve městě, jednak i na to, co je tématem vnitřního uspořádání. Navíc jsme chtěli, aby stavba působila spíše jako menší a tvořila vědomý protiklad k okolní zástavbě, např. budově, která stojí za ní a která – podobná napjaté plachtě – strmě ční k nebi.

Chtěl jste oběma tepelně oddělenými plášti budovy ze skla a betonu realizovat speciální energetickou koncepci nebo jaká myšlenka byla základem této koncepce?
Vnější skleněný plášť skrývá celkem 57 různých prostorových úrovní pod jednotným, co možná nejmenším povrchem, a v první řadě poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy. Vnitřní plášť naproti tomu respektuje požadavky jednotlivých výstavních prostor a zvláštní funkce budovy. Prostor mezi oběma plášti by měl sloužit pro účely údržby, pojmout veškerá technická vedení a rovněž by měl umožnit bezproblémové provedení event. dodatečných instalací. Dalším bodem byla tepelná izolace mezi dvěma zónami. Dvojitá fasáda by měla podle potřeby sloužit jako vyrovnávací zóna. Zatímco skleněná pole vnějšího pláště lze využít pro získávání energie, umožňuje tento dvouvrstvý systém současně i záměrné přirozené větrání jednotlivých prostor.

Vnitřní výstavba se ze statických důvodů prováděla technologií suché montáže. Jaké jsou výhody tohoto způsobu?
Budova by podle mého názoru měla mít životnost nejméně osmdesát let, přinejmenším v případě, kdy si vyžádá takové investice jako tato. Protože nové koncepce výstav vyžadují i nejrůznější proměny a úpravy prostor, představují prvky pro suchou montáž zpravidla to nejlepší řešení. Pouze touto technologií lze rychle a jednoduše splnit tak extrémní požadavky, jaké klade Dům klimatu v Bremerhavenu. Je přitom lhostejné, zda se jedná o izolaci uzávěrů prostor, ochranu proti kondenzátu, protihlukovou ochranu, pokládání vedení nebo provedení otvorů. Za pomocí prvků pro suchou montáž je možné i dodatečně provádět ještě mnohé zvláštnosti.

Jaké vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL a cementem pojených desek pro vlhké prostory FERMACELL POWERPANEL H2O jste oceňoval zejména při vnitřní výstavbě?
Zvlášť musím vyzdvihnout jejich snadnou zpracovatelnost, vysokou protipožární odolnost a rovněž odolnost vůči vlhkosti.


Architekt objektu Thomas Klumpp
Narozen v roce 1943
1963–1969 - studium architektury na TU Hannover
1970–1976 - vědecký asistent na TU Hannover, obor výuka
od 1977 - vlastní architektonická kancelář
1978–1988 - Bürogemeinschaft Goldapp+Klumpp
od 1989 - Büro Klumpp Architekten Stadtplaner v Brémách
Hlavní činnost: obytné a kancelářské budovy, hotely, konferenční a vědecká centra, haly pro pořádání akcí, stadiony, školy, speciální stavby

Další data k objektu Dům klimatu® Bremerhaven 8° Ost
Investor a provozovatel: Klimahaus® Betriebsgesellschaft mbH, Bremerhaven
Projekt: Petri & Tiernan GmbH, Bremen
Hlavní vedení projektu: STÄWOG Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH
Návrh: Klumpp Architekten Stadtplaner, Bremen
Prováděcí projekt: eickworth-Iggena, Bremen / agn Niederberghaus & Partner GmbH, Ibbenbüren
Návrh klimatizace: Transsolar Energietechnik GmbH, Mnichov
Design výstavy: Kunstraum GfK mbH, Hamburg

Související články