Bydlení v domě z cihel nabízí komfort i úspory energií

Vložil
Tisková zpráva
27.10.2008 00:05
Úpora energií při bydlení je tématem číslo jedna. Významný vliv na to, kolik v budoucím domě protopíme, má i výběr stavebního materiálu. Přestože tomu mnozí nechtějí věřit, čísla hovoří jasně: energeticky úsporné bydlení lze pořídit i z jednovrstvého zdiva z cihel - tedy bez dodatečného zateplení!


„Pálené cihly byly oblíbeným stavebním materiálem už před několika tisíci lety,“ říká ing. Richard Slavík ze společnosti Wienerberger. „Nabízely vysokou pevnost, dlouhou životnost a jednoduchou výstavbu. Vnitřní struktura cihly a vůbec vlastnosti pálené keramiky navíc zamezovaly únikům tepla zdmi a zároveň umožňovaly prostup vodních par, takže zaručovaly bydlení bez nepříjemného dusna uvnitř v domě.“

Jeden systém pro celé bydlení
Vzhledem ke svým vlastnostem jsou pálené cihly jedním z nejvyužívanějších stavebních materiálů i dnes. Přestože novostavby rostou hlavně z cihelných bloků, klasické malé cihly rozhodně nezmizely. „Cihelné bloky lidé upřednostňují hlavně kvůli široké nabídce výrobků s naprosto ojedinělými vlastnostmi,“ upřesňuje Slavík. „Náš sortiment POROTHERM jim přitom nabízí nejen špičkové výrobky, ale celý zdicí systém, takže mohou z jedné značky výrobku postavit opravdu celý dům.“

Jak na úspory energií
„Dnešní moderní cihlové systémy mají takové vlastnosti, že umožňují výstavbu energeticky úsporného bydlení již v podobě jednovrstvého zdiva (bez dodatečného zateplení). Nároky na spotřebu energií na vytápění jsou v těchto domech opravdu velmi nízké,“ upozorňuje Richard Slavík.
Pro výstavbu energeticky úsporných domů jsou v rámci sortimentu POROTHERM určeny speciální superizolační cihly POROTHERM Si a POROTHERM Ti. V obou případech se jedná o výrobky, které vyšly vstříc požadavkům stavebníků na cihlu, která v maximální možné míře zabraňuje únikům tepla zdivem a zároveň nebrání prostupu vodních par.
„Ačkoli mnohým se může zdát požadavek na propustnost páry zbytečným luxusem, jedná se o naprosto zásadní podmínku spokojenosti při bydlení,“ podotýká Ing. Petr Veleba, který se ve společnosti Wienerberger zabývá vnitřním klimatem bydlení. „Ve spojení s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi cihly tak vzniká ideální předpoklad pro vytvoření příjemného a energeticky nenáročného bydlení.“

POROTHERM Si ve dvou podobách
Speciální tepelně superizolační cihlové bloky POROTHERM Si je možné pořídit ve dvou variantách pro šířku zdiva 40 nebo 44 centimetrů. Obě cihly, POROTHERM 40 Si a POROTHERM 44 Si, včetně doplňků splňují požadavky na tepelněizolační vlastnosti vnějších stěn. V případě doplnění tohoto zdiva správně provedenými omítkami se jeho schopnosti zvyšují, překračují požadované hodnoty i hodnoty normou doporučované.
„Cihly POROTHERM Si disponují velmi vysokými hodnotami tepelného odporu a naopak nízkým součinitelem prostupu tepla. Dokáží tak teplo jak dobře udržet v místnosti, tak zabránit jeho úniku zdmi. Při správném větrání se proto není potřeba v těchto domech bát nepříjemného chladu a následně ani nutnosti přitápění,“ vysvětluje Slavík.
Cihly POROTHERM Si jsou určeny výhradně pro vnější nosné zdivo. Kromě špičkových tepelněizolačních vlastností nabízejí i další výhody. Spojení na pero a drážku zjednodušuje, zrychluje a zpřesňuje výstavbu. Díky široké nabídce doplňků, mezi něž patří koncové, poloviční a rohové cihly, se zjednodušilo dříve náročné vyzdívání míst, kde se stěny spojují v rozích nebo v oblasti zabudování oken a dveří.

POROTHERM Ti s vnitřní výplní
Specifikem nedávno představených cihel POROTHERM 36,5 Ti je vnitřní perlitová výplň již přímo z výroby. „Stavebníci nemusí cihly nijak plnit ani jinak zateplovat a mají jistotu, že všechny cihly jsou stejně kvalitní,“ uvádí Richard Slavík.
Broušené cihly POROTHERM 36,5 Ti v sobě spojují výhody masivního cihlového zdiva a zdiva s tepelnou izolací, která zde není potřebná. Účinně je tak zamezeno únikům tepla zdmi, ale dům může „dýchat“. Životnost stavby je stejně vysoká jako v případě klasického cihlového zdiva. Spolu s celou cihlou na trh vstupuje i doplňková cihla POROTHERM 36,5 ½ Ti, jež je určena pro ukončování stěn.
Cihly POROTHERM 36,5 Ti jsou přesně zabroušeny na výšku 249 mm. Vzhledem k této úpravě má zdivo ložnou spáru o tloušťce pouhý 1 mm. Kombinace spojení na pero a drážku a zároveň způsob zdění na tenkou spáru výstavbu urychlují, zpřesňují a vzhledem k minimální spotřebě malty i zlevňují. Při nákupu cihel obdrží stavebníci zdarma speciální maltu pro zdění. Nanášecí soupravu (maltovací vozík), která je pro zdění na tenkou spáru potřebná, si mohou na vyžádání zapůjčit u technických poradců společnosti Wienerberger.

POROmetr pro dokonalý přehled
„Pokud chtějí mít stavebníci přehled o tom, kolik tepla jim zdivem uteče, pomůže jim naše poslední novinka – POROmetr,“ říká Petr Veleba. „POROmetr umožňuje také přepočítat ztracené teplo do peněz.“ Unikátní měřítko přitom nabízí srovnání zdiva ze všech typů cihel POROTHERM, jež jsou určeny pro výstavbu obvodových zdí.
Pro vlastní výpočet stačí znát pouze velikost plochy vnější stěny domu, a to bez plochy oken a dveří. V pravém horním políčku POROmetru stačí zadat velikost plochy vnějších stěn. Z dat, jež se zobrazí v ostatních okénkách, lze ihned dostat přehled o nárocích na roční energetickou spotřebu domu. Horní údaj přitom udává potřebu tepla na vytápění, která pokrývá ztráty za únik tepla zdivem, dolní údaj tuto hodnotu přepočítává „do peněz“ při využití klasického plynového kotle.

Více informací naleznete na
www.porotherm.cz a www.porometr.cz.