Architekt Pavel Horák použil na komerční objekt v Kunicích materiály FERMACELL

Vložil
Tisková zpráva
14.07.2009 00:15
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

Dřevostavba objektu v Kunicích je navržena jako provozovna a sídlo firmy, která se zabývá výrobou a prodejem řetězů a ozubených kol. Na první pohled možná nelogické spojení oceli a dřeva vyplynulo se záměru tvůrce – ing. arch. Pavla Horáka z architektonického studia Prodesi - ale záměrem bylo navrhnout přívětivou reprezentativní stavbu s odkazy na tradiční industriální architekturu (přiznané příhradové vazníky, střešní světlík...). Ve skladbách obvodových stěn, vnitřních nosných stěn a podhledů byly použity sádrovláknité materiály FERMACELL.

Podle architekta Pavla Horáka byla tato technologie vyhodnocena v dané chvíli jako nejlepší řešení při zachování konceptu dřevostavby a splnění všech nároků na stavební fyziku, požár a statiku pro takovýto typ stavby. Stejně tak i investor nabídku použití FERMACELLu přivítal a ocenil jako budoucí uživatel především možnost zavěšování těžších břemen (např. vzorků řetězů) přímo na desky FERMACELL bez nutnosti dodatečných výztuh. K volbě technologie uvedl ing. arch. Pavel Horák: „Také vzhledem k omezenému rozpočtu jsme hledali jednoduché a funkční řešení při dodržení příznivých ekonomických parametrů. Použitá skladba se vykazuje minimem vrstev a např. vnitřní vrstva plní nejen funkci statickou, ale také pohledovou či estetickou.“

Stavba se dělí na tři funkční celky: sklad, výrobu a administrativní část. Výroba a administrativa je umístěna do přízemního halového objektu zastřešeného sedlovými sbíjenými dřevěnými příhradovými vazníky a sklad je situován do převýšené krychlové hmoty zastřešené také dřevěnými vazníky stejného typu, avšak v tomto případě pultového tvaru. Jelikož se objekt nachází nedaleko za Prahou v těsné blízkosti dálnice D1, bylo s hmotou skladu počítáno také jako s přirozeným velkým poutačem. Sklad je navíc přirozeně prosvětlen rohovým kopilitovým oknem, které pak v noci zevnitř prosvětluje umělé osvětlení skladu, a tak ještě více poutá pozornost k tomuto objektu. Barevně byla stavba řešena v kontrastní kompozici tmavě šedé omítky halové části a sněhobílé omítky kostky skladu, která slouží jako podklad pro firemní grafiku. To vše je doplněno dřevěným obložením některých drobnějších částí (vstupní závětří a světlík). Na střeše skladu je plánovaná vyhlídková plošina, které bude přístupná po vřetenovém žárově zinkovaném schodišti umístěném vně u fasády skladu. Z této plošiny je pěkný výhled nejen na dálnici D1 a na logistické areály v její blízkosti, ale také na jih do volné krajiny. V rámci stavby (vzhledem k její poloze) byla navržena také kuchyňka s možností stravování. V letních měsících je možno pro stravování využít také například výše zmíněné vyhlídkové plošiny.

Halová část je řešena jako přízemní objekt, který je založený na betonových pasech. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupky rámové konstrukce oboustranně obložené deskami FERMACELL. Stejný princip je použit i u objektu skladu a vnitřních nosných stěn. Vnitřní nosné stěny slouží především pro jako ztužující v kolmém směru, ale zároveň jsou v polohách mezi místnosti a tak plní také funkci dělící. Zateplení objektu je tvořeno minerální izolací mezi sloupky a vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Na střechu halové části je použita plechová trapézová krytina v tmavě šedé barvě. Na kostce skladu je provedena skladba jednoplášťové ploché střechy, kdy sklon je řešen v rámci horní pásnice příhradových vazníků. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody je řešen plynovým kotlem. Vytápění zajišťují desková otopná tělesa umístěná pod okny v jednotlivých místnostech. Pro snadnější a flexibilnější rozvody slaboproudu je po celém objektu proveden instalační kanálek, který umožňuje operativní řešení například počítačové sítě.

Jméno autora objektu ing. arch. Pavla Horáka není třeba odborníkům z oblasti dřevostaveb dlouho představovat. Od prvního ročníku se například významně podílí na organizaci projektu Salon dřevostaveb, unikátní nesoutěžní přehlídky architektonicky zajímavých dřevostaveb. Na práci Pavla Horáka a jeho kolegů ze specializovaného architektonického studia na dřevostavby – Prodesi – navázala i v případě dřevostavby v Kunicích také specializovaná realizační firma Domesi. Obě firmy pracují jako jeden tým od prvních skic až po předání klíčů od dokončené stavby a jsou tedy jedinečnou alternativou pro investory všech druhů staveb s použitím dřeva. Vzájemná spolupráce obou specializovaných společností jim zaručuje jednoho partnera po celou dobu přípravné i realizační fáze projektu.

Komerční objekt Kunice
Autor: Prodesi - Pavel Horák
Spolupráce: Eva Chroustovská, Lukáš Pejsar
Odpovědný projektant: Karel Votoupal
Realizace: 2007 - 2008
Investor: Domes CZ, s. r. o.
Hlavní nájemce: CONTRA Praha, s. r. o.
Dodavatel: Domesi, s. r. o.

Související články