Univerzity, soud i kancelářská centra à la FERMACELL? Vždy dobrá protipožární odolnost a akustika!

Zajímavé zahraniční realizace se systémy suché výstavby FERMACELL – díl I.

Vložil
Tisková zpráva
17.11.2009 00:05
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

Konstrukce s použitím sádrovláknitých desek FERMACELL prokazují své mimořádné kvality den co den v nesčetných objektech v České republice i v zahraničí. Široké použití našly tyto materiály nejen u dřevostaveb rodinných, řadových  a bytových domů, ale i v průmyslové výstavbě, při novostavbách nebo rekonstrukcích správních budov, škol, nemocnic nebo hotelů. Sádrovláknité systémy FERMACELL se výborně uplatňují u realizací, které kladou vysoké požadavky na vlastnosti, akustiku, pevnost, rychlost realizace a na práci s osvědčenými a mezinárodně certifikovanými materiály. Dokazují to i reference z polského trhu, kde jsou systémy suché výstavby FERMACELL mimořádně oblíbené. Jejich přehled je rozdělen do dvou částí – v první představíme administrativní budovy a školy, ve druhé pak obytné budovy, hotely a průmyslové či jiné objekty.

Business House v Lodži
- moderní komplex administrativních budov Business House, skládá se ze tří objektů, ve kterých kdysi sídlila továrna na výrobu žehlících strojů. Dnes je to moderní administrativní budova s hliníkovo-skleněnou fasádou. Komplex nabízí téměř hektar kancelářské plochy a vlastníci předpokládají, že zde může být umístěno až 600 pracovních stanovišť. Požadavkem byla akustická izolace 54 dB a protipožární ochrana REI 60, i proto byly k finální úpravě interiéru použity sádrovláknité desky FERMACELL o tl. 12,5 mm a podlahové prvky FERMACELL s izolací z minerální vlny o tl. 10 mm.

Kancelářské centrum ZPP Zenit v Lodži
- u této administrativní  budovy byl stanoven požadavek na    protipožární ochrana REI 60, EI 60, EI 30 a na akustickou izolací stropů. Z toho důvodu byl použit konstrukční systém FERMACELL 1S21,2S21. Celkem zde bylo použito 5000 m² desek FERMACELL o tl. 12,5 mm.
Budova obvodního soudu v Gliwicích - požadavkem bylo protipožární zabezpečení stěn a stropů v souladu s REI 60, REI 120 a zajištění odpovídající akustické izolace. Řešením byl konstrukční systém FERMACELL  1S21,1S13,3S21, sádrovláknité desky (celkem použito 16.000 m²) byly použity u příček, stěn a u podlahových prvků.

Vysoká škola managementu v Gdaňsku - základním požadavkem u této školní budovy byly konstrukce stěn s dobrou protipožární odolností, mechanickou odolností a akustickou izolací, nutnou ve školských stavbách. Jako řešení bylo použito jednovrstvé opláštění stěn ze sádrovláknitých desek FERMACELL o tl. 12,5 mm. Při realizaci tohoto objektu bylo ve formě konstrukčního systému FERMACELL 1S21 použito 12,5 tis. m² sádrovláknitých desek.

Fakulta společenských věd Gdaňské univerzity v Gdaňsku - na fasádní systém budovy této fakulty byly použity cementové desky FERMACELL POWERPANEL H2O o tl. 12,5 mm o celkové ploše 3,5 tis. m². Tyto desky jsou velmi vhodné jako podklad pro omítku, jako konečné povrchové úpravy fasády byl použit systém omítek EXTHERM firmy Woodcote..

Vysoká škola Andrzeja Frycza Modrzewskiego v Krakowě - požadavkem byla protipožární odolnost (120 min.) a akustická izolace stropů a stěn. Na části konstrukcí byly použity odýhované sádrovláknité desky FERMACELL. Pro zajištění odpovídající protipožární ochrany a akustické izolace stěn byly použity konstrukční systémy FERMACELL 1S11, 1S21, 1S31, 1S32, 1S41, S1S42. Pro zabezpečení stropů byl použit konstrukční systém FERMACELL 2S34. Celkem se spotřebovalo 30 tis. m² desek FERMACELL o tl. 10 a 12,5 mm a dalších 700 m² dýhovaných desek FERMACELL.


Fakulta společenských věd Wroclawské univerzity ve Wroclawi - požadavkem bylo protipožární provedení stropních konstrukcí s parametry REI 60, EI 60 a EI 30, jako řešení bylo navrženo a realizována protipožární konstrukce a akustická izolace stropů s využitím podlahových prvků FERMACELL 2E22 o tl. 25 mm s vyrovnávacím podsypem FERMACELL. Celkem bylo použito 3.000 m² podlahových prvků.

Související články