Singularch: Kosmos

Zdroj
Čerstvé Ovocie, Bratislava
Vložil
Tisková zpráva
22.10.2019 08:15
Slovensko

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku architektonického ateliéru založeného v Moskve.

SINGULARCH: KOSMOS (Moskva, RUS)
30.10.2019 / 20:00 / Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 9, Bratislava
Kotolňa – priestor rekonštruovanej starej kotolňe FA STU / vstup z foajé
Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

KOSMOS Architects je ateliér založený v Moskve mladými architektmi – Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.
Súčasná virtuálna spolupráca spája partnerov so sídlom v Bazileji, Moskve, Bangkoku a New Yorku. Zaoberajú sa tvorbou prostredia všetkých typov a mierok: od kľučky na dverách po mesto; od hardcore architektúry až po pop-art inštalácie.
Názov štúdia KOSMOS možno čítať z jeho pôvodnej definície zo starovekej gréčtiny, „poriadok“ / „usporiadaný vesmír“. Opačný význam „chaos“ ako generické budovy a ich identifikujúce objekty. KOSMOS sa týmito utilitárnymi prvkami architektúry inšpiruje – učí sa z nej a hľadá spôsoby, ako ju zorganizovať a komponovať do svojich rôznorodých projektov. No v neposlednom rade KOSMOS znamená tiež „priestor“, ktorý spája svojich „partnerov“ cez hranice krajín a kontinentov.

Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční tradičný formát AKO SA TO a podtitulom "Dielo vo verejnom priestore".
Prečo v dnešnom verejnom priestore absentuje súčasné umenie? Ako doň dostať hmotné umelecké dielo? Ako funguje proces týchto diel od ideí až po realizáciu a kto tieto procesy iniciuje? Verejný priestor je jednou z najfrekventovanejších sociálno - kultúrnych tém v našej spoločnosti. Dotýka sa nás všetkých, no len málokedy nás nadchne obohatením skrz súčasné umenie. Absenciou architektonického, alebo umeleckého diela v priestore sa však generujú unikátne pohľady, názory a riešenia aktívnych obyvateľov, ktorí svojou činnosťou injektujú trvalé, alebo dočasné umenie do nášho spoločného, verejného priestoru.
Do diskusie prijali naše pozvanie Danica Pišteková, člen architektonického štúdia WOVEN, ktoré sa zaoberá dočasnými priestorovými inštaláciami, vystavníctvom, organizovaním aktívneho workshopu 1:1, a rôznym vzdelávacím programom. Ďalším hosťom bude architekt Michal Sládek, produkčný manažér festivalu Pohoda, ktorý už niekoľko rokov vyhlasuje súťaž Pohoda Visual Art Contest, v rámci ktorej je možnosť navrhnúť umeleckú inštaláciu pre festivalový areál. Michal je jeden zo zakladateľov občianskeho združenia ARCHIMERA, ktoré ma na konte intervencie ako BAKE - cyklocesta krížom cez celé Slovensko po kultúrnych pamiatkách, výstava Vladimíra Dedečka PRÁCA, alebo cyklus workshopov v Trenčianskych Tepliciach. Hosťom diskusie bude taktiež Zuzana Pacáková, milovníčka umenia, zakladateľka a umelecká riaditeľka unikátneho festivalu Biela noc na Slovensku. Štvoricu hostí uzatvára Paulína Ebringerová, ktorá moemntálne pôsobí na Fakulte architektúry STU ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry. Diskusiu bude viesť publicistka a kurátorka Zuzana Duchová, ktorá popri práci pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami a vedením projektu salónik.sk, okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzí umenia, architektúry, kreatívneho turizmu.

PROGRAM: SINGULARCH 2019

18:00 / AKO SA TO: Dielo vo verejnom priestore / diskutujú: Zuzana Pacáková (Biela Noc), Danica Pišteková (Wo|V|eN), Paulína Ebringerová (Fakulta architektúry STU), Michal Sládek (Pohoda Festival / ARCHIMERA), moderuje: Zuzana Duchová

20:00 / KOSMOS (Moskva / RUS) / Artem Kitaev
Prednáška v anglickom jazyku.

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona) a ORA (Znojmo). Veľmi nás teší, že v roku 2019 naše druhé pozvanie prijali architekti KOSMOS (Moskva). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu na podprou kultúry Ars Bratislavensis
Partner podujatia: Fakulta architektúry STU
Mediálni partneri: Radio_FM, CITYLIFE.SK, Archinfo portál - architektúra, architekti, diela

Facebooková událost >
0 komentářů
přidat komentář

Související články