Singularch: Paradigma Ariadné (HU) | DOXA | totalstudio

Zdroj
Čerstvé Ovocie, Bratislava
Vložil
Tisková zpráva
28.04.2021 10:00
Přednášky

Slovensko

Bratislava

Totalstudio s.r.o.
DOXA

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku  architektonického ateliéru Paradigma Ariadné  z Budapešti a diskusiu ateliérov z dvoch pobreží našej krajiny - košický kolektív DOXA a bratislavský ateliér Totalstudio.

PARADIGMA ARIADNÉ: EXTRAORDINÁRA ARCHITEKTÚRA ZALOŽENÁ NA TEÓRII, FANTÁZII A STORYTELLINGU

Dávid Smiló: "Úplne súhlasím s tým, že máme na seba skutočne silný́ vplyv. Výklady našich osobných skúseností, čítaní a pozorovaní prostredníctvom diskusií sú hlavným médiom, cez ktoré pristupujeme k architektúre a rozumieme jej."
 
Mladý budapeštiansky ateliér, ktorý produkuje extraordinárnu architektúru založenú na teórii, fantázii a storytellingu. Ateliér založili v roku 2016 Attila Róbert Csóka, Szabolcs Molnár a Dávid Smiló. Medzi klientov Paradigma Ariadné patria jednotlivci, inštitúcie, spoločnosti aj miestne samosprávy, s ambíciou hľadania výnimočných ideí a riešení všade tam, kde procesy vyžadujú znalosti súvisiace s architektúrou.
 
Paradigma Ariadné je spolu s Dánielom Kovácsom spolukurátorom Maďarského pavilónu na La Biennale di Venezia 2021. Svoju tvorbu predstavili na viacerých výstavách v Budapešti, Benátkach, Varšave, Viedni, alebo v štáte Ohio v USA.

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid) a ov–a (Praha). Veľmi nás teší, že v roku 2021 naše prvé pozvanie prijali architekti Paradigama Ariadné (Budapešť). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.
0 komentářů
přidat komentář

Související články