Singularch: Toni Gironès Saderra a TAB

Zdroj
Čerstvé Ovocie, Bratislava
Vložil
Tisková zpráva
10.12.2018 20:05
Slovensko

Bratislava

Toni Gironès Saderra
TOITO architekti
Tab Collective TAB

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prezentáciu architektonických ateliérov estudi d'arquitectura – toni gironès saderra z Barcelony a TAB Collective z Viedne. Súčasťou programu bude aj diskusia na tému vizuálnej interpretácie architektúry s hosťami toito architekti a MAPA architekti.Toni Gironès Saderra | Estudi d'arquitectura – je architektonická prax založená v Barcelone. Katalánsky pôvod tohto ateliéru je značne charakterizujúcim prvkom tvorby známej priestorovým ilustrovaním pojmu "minimálna konštrukcia / maximálna intervencia". Ich prístup k projektovaniu formujú dva kľučové elementy : limit, ako pracovný priestor, a čas, ako súčasť procesu stavby.


"Naše zameranie v tvorbe je založené na každodenných skúsenostiach ľudí, indentifikujúcich prah hodnôt a ich použitia vo vzťahu k životnému prostrediu a mazaním formálnych hraníc vzťahov medzi jednotlivými priestormi." Toni Gironès SaderraTAB – je viedenský kolektív založený v roku 2015, ktorý sa zameriava na experimentálne, ale aj špecifické sociálne a kultúrne témy a ich dopad na architektúru, urbanitu a dizajn. Výrazný rukopisný prístup k riešeniam otázok na netradičné témy sa TAB zásluhoval o prvú cenu v medzinárodnej súťaži "Metropolis, ideasforward" alebo aj o cenu outstanding artist award experimental design 2016.


"V našich koncepčných a architektonických projektoch sa snažíme spochybňovať súčasné agendy a usilujeme sa o tvorbu iných, autonómne vyvíjajúcich sa riešení." TAB Collective

SINGULARCH: Toni Gironès Saderra
(Barcelona / ES) | TAB (Viedeň / AT)

11.12.2018

17:00 | AKO SA TO: Vizuálna interpretácia

18:30 | TAB

20:00 | Toni Gironès Saderra

Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 19, Bratislava

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.AKO SA TO: VIZUÁLNA INTERPRETÁCIA

"Ako sa robí dobrá vizualizácia? Nemám to radšej škicnúť? Ako poskladať pekný model?" Čo interpretuje návrh priestoru najlepšie? O tom, ako sa vyberá a tvorí výpovedná vizuálna interpretácia s nami podiskutujú toito architekti a MAPA architekti.


Diskusia AKO SA TO je pravidelný formát občianskeho združenia Archtung, ktorý má za cieľ študentom Fakulty architektúry STU priblížiť rôzne problematiky, ktoré sa dotýkajú aj ich štúdia architektúry, no často krát nemajú túto tému zaradenú do študijného plánu. Vytvorila sa tak už tradičná platforma, kde jednotliví odborníci z praxe motivujú a ukazujú AKO SA TO: ... V spolupráci s organizáciou Čerstvé Ovocie si spoločne pripravili sériu troch vydaní, ktorá sa stala súčasťou projektu SINGULARCH ako sprievodná diskusia popri prezentácii mladých európskych architektonických ateliérov.SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti : Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nantes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), veľmi nás teší, že v roku 2018 naše posledné pozvanie v tomto roku prijal architekt Toni Gironès Saderra (Barcelona) a ateliér TAB z Viedne. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.


Projekt SINGULARCH finančne podporil: Fond na podporu umenia


S finančnou podporou: Bratislavský samosprávny kraj, grantová schéma Bratislava - hlavné mesto SR - Ars Bratislavensis a Španielske veľvyslanectvo na Slovensku – Embajada De España En Bratislava


Mediáni partneri: Radio_FM, CITYLIFE.SK, Archinfo portál - architektúra, architekti, diela

Ďakujeme: Fakulta architektúry STU

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články