Monika Mitášová a Marián Zervan : Vladimír Dedeček

Křest dvou publikací ve Fórum 4AM

Zdroj
PRAHA/Fórum pro architekturu a média
Vložil
Tisková zpráva
02.11.2017 20:10
Vladimír Dedeček

V pondělí 6. listopadu 2017 v 18:00 hodin se v kulturní prostoru PRAHA / Fórum pro architekturu a média, Husova 18 uskuteční přednáška Moniky Mitášové a Mariana Zervana spojená s prezentací a křtem dvousvazkové publikace věnované slovenskému ikonickému architektovi Vladimíru Dedečkovi.
První ze dvou knih, nazvanou STÁVÁNÍ SE ARCHITEKTEM, autorsky připravila Monika Mitášová a je věnována období Dedečkových začátků, poukazuje na zrod jeho vlastních postupů navrhování.
Druhou knihu připravila Monika Mitášová ve spolupráci s teoretikem Marianem Zervanem a dalšími autory pod názvem INTERPRETACE ARCHITEKTONICKÉHO DÍLA. Obsahuje mimo jiné textovou, architektonickou a fotografickou interpretaci čtyř nejdiskutovanějších Dedečkových děl.

Monika Mitášová vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě a v roce 2000 tam dokončila své postgraduální studium na téma Text a priestor. Písanie o/v architektúre, písanie architektúry. Zabývá se dějinami teorií, současnými teoriemi architektury a interpretaci architektury. Působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, nyní přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity, dříve na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci. Českému publiku je Monika Mitášová známá zejména jako editorka dvojice knih textů a rozhovorů o americké kritické a projektivní architektuře Oxymorón a pleonasmus I-II, popřípadě jako autorka antologie Česká a slovenská architektura 1971-2011, kterou sestavila společně s Jiřím Ševčíkem.

Marian Zervan působil v letech 1993-2003 jako vedoucí Katedry teórie architektúry, umenia dizajna na FA STU v Bratislavě, kde v roce 2001 habilitoval v oboru architektura a urbanismus. Od roku 2006 vyučuje na Filozofické fakultě Trnavské univerzity, kde se stal v roce 2010 profesorem oboru dějiny umění. Zabývá se teorií architektury a sakrální ikonografií. Současně působí na V%SVU v Bratislavě, kde vyučuje na Katedře architektonické tvorby Dějiny architektury 20. století a současnou architekturu a Dějiny architektonických teorií a kritiky.

* Obě knihy jsou již v prodeji v kulturním prostoru PRAHA.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články