Dedeček

Vladimír Dedeček

*26. 5. 1929Martin, Slovensko
29. 4. 2020, Slovensko
Hlavní obrázek
Biografie
Vladimír Dedeček, jedna z nejvýraznějších osobností slovenské architektury, ve své tvorbě kladl důraz na rozvíjení funkcionalistických principů. Ty mu během studia architektury v Bratislavě po druhé světové válce předali výborní architekti předešlé generace Emil Belluš a Vladimír Karfík. Architekt Dedeček se zpočátku specializoval na školní budovy a několika realizacemi se mu podařilo zlepšit typologii školních budov (pavilónové školy v Bratislavě). K jeho nejvýznamnější realizaci patří komplex Zemědělské univerzity v Nitře (1960-66), který je progresivním hmotovým řešením často připodobňován k dílům Oscara Niemeyera či Luigi Nerviho. V Bratislavě navrhoval architekt Dedeček celou řadu monumentálních veřejných staveb, mezi kterými vyniká především budova Slovenské národní galerie na Račianském nábřeží, Slovenského národního archivu, areál internátu v Mlýnské dolině a univerzitní budovy přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty.

Realizace a projekty

Realizace a projekty
 • ZŠ Barca, 1955
 • ZŠ Východná, 1956
 • Pošta Tatranská Lomnica, 1958
 • Opakovaný typový projekt pošty od r. 1958
 • Poľnohospodárska škola, Bernolákovo, 1958
 • ZŠ sídlisko Februárka, 1958
 • ZŠ Petržalka, 1961
 • ZŠ Cádrová ul., 1961
 • Knihovnícka škola, Krasňany, 1961
 • Ekonomická škola, Račianska, 1963
 • areál VŠP Nitra, 1965, cena D. Jurkoviča
 • Poľnohospodárska škola, Ivanka, 1966
 • Poľnohospodárska škola, Piešťany, 1966
 • Administratíva Mostárne Brezno, Bratislava, 1971
 • Internáty Mlynská Dolina, Bratislava, 1975
 • Ústav hospodárskej správy lesov, Zvolen, 1976
 • Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 1978
 • Matematicko-fyzikálna fakulta, Bratislava, 1978
 • Slovenská Národná Galéria v Bratislave, 1979
 • Podnik realizácie výpočtovej techniky, Zvolen, 1980
 • Krajská politická škola v Modre-Harmónii, 1980
 • Budova zväzu družstev. roľníkov, Trenčianska ul. v Bratislave, 1982
 • Slovenský národný archív, Bratislava, 1983
 • Inštitút vzdelávania MV SR v Bratislave, 1984
 • VŠLD, Zvolen, 1984
 • Štátna Banka, Považská Bystrica,1984
 • Školské zariadenie v Modre-Harmónii, 1986
 • Budova IGHP, Bratislava, 1987
 • Administratíva Tanapu, Tatranská Lomnica, 1987
 • Veterinárna nemocnica v Bratislave, 1988
 • Palác kultúry a športu VŽKG Ostrava Vítkovice, 1988
 • Administratívna budova Incheba, Bratislava, 1989
 • Najvyšší súd SR, Bratislava, 1989
 • Výstavisko Incheba, Bratislava, 1990
 • Obchodné centrum Devínska Nová Ves, 1994
 • Hromadné garáže pre 250 áut, Petržalka, Medveďova ul., 1995