Jiří Kroupa: Semperův historizující funkcionalismus a současná architektura

Zdroj
Lektorské Oddělení MG
Vložil
Tisková zpráva
01.04.2015 10:05
Gottfried Semper

V pondělí 13. dubna 2015 v 17:00 hodin se v Metodickém centru moderní architektury v Brně sídlícímu ve Vile Stiassni (přístup z ulice Preslovy, trolejbus č. 38 - zastávka Marie Pujmanové) se uskuteční přednáška prof. Jiřího Kroupy na téma Semperův historizující funkcionalismus a současná architektura.Přestože dílo Gottfrieda Sempera platí za modelovou ukázku historismu 19. století v architektuře, jeho architektonická teorie je pozoruhodně aktuální v podstatných proudech současné architektury. Stačí vzpomenout na Semperův důraz na subjektivní zkušenost s architekturou, na jeho antihegelovské a antidarwinovské stanovisko, na jeho důraz na pojem „architektonického prostoru“ a konečně na jeho odmítání normativního vymezení pojmu stylu. Přednáška představí nejen jeho teorii, ale též některé příklady současné architektury právě v souvislostech Semperova tvůrčího myšlení.

Série přednášek v nově otevřeném moderním centru seznamuje s různými tradicemi výzkumu moderní architektury. Postupně zde budou přednášející z akademické i praktické sféry prezentovat základní přístupy minulosti i současnosti k moderní architektuře v Brně. Před přednáškou si lze prohlédnou park a exteriéry vily; areál bude otevřený od 16. hod.

Zdarma pro členy Společnosti přátel MG / ostatní 60,- Kč.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články