Jiří Kroupa : Johann Lucas von Hildebrandt - 2. část

Zápas o dvorskou a říšskou kariéru

Zdroj
Josef Toušek, KPVU Brno
Vložil
Tisková zpráva
04.02.2019 11:20
Brno

Johann Lucas von Hildebrandt

V rámci semináře Klubu přátel výtvarného umění a architektury se v úterý 5. února 2019 v 17:00 hodin uskuteční v aule A310 druhá část přednášky profesora Jiřího Kroupy o jednom z nejvýznamnějších středoevropských barokních architektů Johannu Lucasi von Hildebrandtovi.

Johann Lucas von Hildebrandt (*1668 Janov +1745 Vídeň) byl mimořádně vlivný barokní architekt, žák Carla Fontany, současník a konkurent věhlasného Johanna Bernharda Fischera z Erlachu se usadil ve Vídni v roce 1694. Během svého pobytu v Itálii se důkladně seznámil s nejprogresivnější dobovou architekturou, zejména s dílem Francesca Borrominiho a Guarina Guariniho, aby následně pozoruhodné prostorové řešení jejich staveb zprostředkoval středoevropskému prostředí. Bez zajímavosti jistě také není fakt, že právě u Hildebrandta patrně strávil svá tovaryšská léta Kilián Ignác Dientzenhofer. Císařským dvorním inženýrem se stal již v roce 1701, nicméně vrchním císařským stavitelem byl jmenován až po Fischerově smrti roku 1723. Pro naše území představuje klíčovou etapu Hildebrandtovy tvorby především dvojice vídeňských kostelů Maria Treu a sv. Petr, které sloužily za vzor pro sakrální stavby Kiliána Ignáce Dientzenhofera (kostel sv. Vojtěcha v Počaplech), spolu s nedokončenou, monumentálními fortifikačními prvky oživenou přestavbou kláštera Göttweig (od 1719), která ovlivnila přestavbu kláštera v Chotěšově od Jakuba Augustona ml. a Petra Pavla Columbaniho. V zámecké architektuře rozvinul francouzské vlivy a jeho zámecké stavby sloužily jako významný inspirační zdroj středoevropské profánní architektury.

Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (*1951 Brno) je profesorem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde od roku 1988 vyučuje Seminář dějin umění a zabývá se dějinami architektury raného novověku. V roce 1975 vystudoval dějiny umění na FF MU a následně působil jako odborný pracovník Muzeum Kroměřížska v Kroměříži (1976-78) a v grafických sbírkách Moravská galerie v Brně (1978-87).

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články