Semper

Gottfried Semper

*29. 11. 1803Hamburk, Německo
15. 5. 1879Řím, Itálie
Hlavní obrázek
Biografie
Gottfried Semper byl německý architekt, umělecký kritik a univerzitní profesor. Pocházel z významné průmyslnické rodiny (zpracování vlny J.W.Paap) v tehdy dánské Altoně. Byl páté z osmi dětí. Po studiu matematiky 1823-24 na univerzitě v Göttingenu se zapsal do architektonické třídy na akademii v Mnichově, aniž by měl v plánu na školu nastoupit. Místo toho putoval po různých německých městech. Na konci roku 1826 měl gentlemanský souboj s revolucionářem Harro Harringem, po němž musel uprchnout do Paříže, kde pracoval pro původem německé architekty Jakob Ignaz Hittorff a Franz Christian Gau zastávající v té době pozici městského architekta. V létě 1830 se v Paříži opět připletl k revoluci. 1830-33 putoval po Itálii a Řecku, kde studoval antické památky. V roce 1834 získal od hamburského bankéře C.H.Donnera první zakázku na jeho sídlo s muzeem v Altoně.
Ve stejném roce získal díky přímluvě F.C.Gau a K.F.Schinkel místo profesora na Královské akademii výtvarných umění v Drážďanech. Od krále Antonína Saského získal nejen státní občanství, ale také řadu zakázek na budování města. V Drážďanech postavil nejen Královské dvorní divadlo, ale i obrázárnu Zwingeru. Byl členem řady uměleckých spolků, našel si zde ženu Berthu Thimmig, s níž měl šest dětí. V roce 1849 v Drážďanech vypukla revoluce, jíž se Semper aktivně zúčastnil s přítelem Richardem Wagnerem. Postavil před Zwingerem barikádu, ale po prohře musel prchnout do Londýna (původně chtěl odcestovat do Ameriky). 1855 na Wagnerovo pozvání přicestoval do Curychu, kde Švýcarská konfederace plánovala vybudovat polytechnickou univerzitu. Semper byl pozván do soutěžní komise jako odborník, které prohlásil za nedostatečné a vytvořil vlastní návrh hlavního sídla univerzity (1858-64) na horní terase historického centra. Semper přestěhoval svoji rodinu ze Saska do Curychu. 1855 byl jmenován doživotním profesorem a rovněž se mohl věnovat teoretické práci. V roce 1860 publikoval dvousvazkovou knihu Der Stil. Od 1871 se podílel na významných veřejných stavbách na vídeňském Ringu. První projekty pro Vídeň představil již v roce 1833, ale jejich realizací začal až o čtyřicet let později: Burgtheater (1873-88), Uměleckohistorické a Přírodohistorické muzeum (1872-89), Semper-Depot (1874-77), Nový Hofburg (1881-1913).

Realizace a projekty

Semper Oper

Drážďany,

Zwinger

Drážďany,