Blue Lecture Series - GutGut

Zdroj
KEGA VŠVU
Vložil
Tisková zpráva
20.05.2021 18:55
Přednášky

Slovensko

Bratislava

Števo Polakovič
Lukáš Kordík
GutGut

Prednáškový cyklus Blue Lecture Series otvorí bratislavský ateliér GutGut. Témou prednášky Števa Polakoviča a Lukáša Kordíka budú Odchýlky / Deviations.
GutGut je skúsený, mienkotvorný a inovatívny slovenský architektonický ateliér pod vedením architektov Štefana Polakoviča a Lukáša Kordíka, ktorý sa venuje tvorbe od malých intervencí cez navrhovanie budov až po urbánne plánovanie. Ich známe realizácie ako bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote, päťchaty pri Seneckých jazerách alebo konverzia industriálneho objektu Mlynica v Bratislave sa opierajú o medzinárodú skúsenosť a zároveň reagujú na lokálny kontext a históriu. Ich nedávnym projektom je Smaltovňa Lučenec, ktorá zachováva pestrosť a rôznorodosť jednotlivých historických vrstiev. Výsledkom je integrácia dnešného aj minulého do celistvého a fungujúceho riešenia. GutGut je aktívny aj vo verejnej sfére ako spoluorganizátor festivalu DAAD. Je laureátom ceny Arch a viacnasobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.
témou prednáškového cyklu Blue Lecture Series sú domy-koncepty. (konfigurácie - procesy - skladby - polohy - premeny - okraje - figúry - utajenia - anarchitektúra - modely)
Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.
Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články