offcity_architekti: Martin Beďatš - role městského architekta

Zdroj
Šárka Zahálková / OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
28.10.2014 10:30
OFFCITY ARCHITEKTI
MARTIN BEĎATŠ

čtvrtek 30. října 2014 od 19.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice


V rámci první podzimní přednášky cyklu Offcity architekti, jehož společným jmenovatelem je v tomto roce téma rozvoje a plánování města a role městského architekta, se přesuneme poněkud dále na východ, a to do západoslovenského města Trenčín, geografického centra povážské nížiny. Nahlédneme tedy, jak se s městem pracuje u našich nejbližších sousedů, se kterými stále máme mnoho společného.

Martin Beďatš
, host tohoto večera, byl členem architektonické kanceláře FoS (Fabrication of Space), se kterou se účastnil řady architektonických soutěží s dobrými výsledky včetně ocenění. Mnoho z nich bylo spjato právě s městem Trenčín, v němž Martin Beďatš od roku 2011 zastává pozici vedoucího Útvaru hlavního architekta. Během svého trenčínského působení se stal iniciátorem participačního urbanistického procesu TRENČÍN si TY, jehož předmětem bylo řešení propojení nábřeží s městem. Šlo o téměř tříletý komunikační proces s odbornou i laickou veřejností, v rámci něhož absolvovali zástupci města mnoho otevřených diskusí s odbornou veřejností, multidisciplinárně zacílené odborné semináře a konzultace, jakož i diskuse s laickou veřejností či průzkum veřejného mínění.

„Po všech těch absolvovaných diskusích vnímám dva základní pocity místních obyvatel. Zaprvé je to skepse a ztráta důvěry v to, že se v našem městě může něco pohnout k dobrému. Zadruhé je to však také jiskra určité oddanosti, která je k městu, kde žijí, stále poutá. Lidé si tu uvědomují, jaký má Trenčín potenciál, mají ho rádi a jsou k němu určitým způsobem připoutaní.“

Jaký byl výsledek zmiňovaného participačního procesu? Může být tento projekt inspirativní i pro Pardubice? Pojď s námi diskutovat i TY!

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2014. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.offcity.cz / www.divadlo29.cz / www.trencinsity.sk

************************************************
PŘIPRAVUJEME

OFFCITY ARCHITEKTI
PAVEL JANŠTA


čtvrtek 13. listopadu 2014 od 19.00 v Divadle 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice
Předposlední z letošního cyklu Offcity přednášek na téma rozvoje a plánování města poprvé nepřivítá architekta či osobu, která v městské struktuře zastává úřednický post, nýbrž politika, voleného zástupce, který napřímo tvoří a realizuje vize spjaté s rozvojem města. Pavel Janšta, 2. místostarosta sedmitisícového jihočeského města Vodňany, se před čtyřmi lety rozhodl zasáhnout do dění ve svém městě. Během jednoho volebního období se ve Vodňanech podařilo nemálo. Mimo jiné zde byla zdárně dotažena rekonstrukce sportovního areálu Blanice dle vítězného projektu architektonické soutěže od Edit! architektů nebo se podařilo změnit vizuální styl města. V neposlední řadě pak lesopark v Zátiší začal zažívat výraznou proměnu. Iniciace této proměny s názvem re:vodňany byla v roce 2012 oceněna prestižní cenou Grand Prix obce architektů za Architektonický design - drobnou architekturu či výtvarné dílo v architektuře. Může být malé město inspirací pro větší?
0 komentářů
přidat komentář

Související články