Kulturní centrum Světovar: Příležitost pro Plzeň

Vložil
Tisková zpráva
02.03.2010 10:00
Areál bývalého pivovaru Světovar je jedinečným prostorem, který byl právem jmenován kulturní památkou. Má všechny předpoklady stát se jakousi „kulturní čtvrtí“ v podobě multifunkčního kulturního centra se zázemím pro městské volnočasové tvůrčí aktivity a rezidenční pobyty umělců.


„Kulturní centrum Světovar se může stát jedinečným příkladem posilování kulturní infrastruktury města, otevírání se novým směrům v umění i přístupu k městským kulturním iniciativám, spolkům a sdružením. Může být referenčním projektem města Plzně. Manifestací koncepčního přístupu k rozvoji města, které se svojí kulturní politikou stalo již dávno inspirací pro mnohá další města v České republice. V neposlední řadě je také klíčovým projektem v soutěži o titul EHMK 2015,“ vysvětluje Kateřina Melenová z týmu kandidatury.

O tom, jak podobná centra fungují v Evropě a jaká je situace revitalizací tzv. brownfields v České republice, se mohou zájemci více dozvědět na konferenci, která se uskuteční 11. března v prostorech Techmania Science Center od 13:00 do 18:00 hodin. „Na konferenci bude 12. března navazovat tzv. Future City Game (Hra budoucí město), která umožní odborné a zainteresované veřejnosti zúčastnit se diskusí o programu, provozu a vnitřních a vnějších vztazích celého areálu Světovar. Hra se bude odehrávat na radnici na Slovanech a její součástí bude prohlídka areálu Světovar,“ vysvětluje Jana Terčová z týmu kandidatury.

Program akcí a další informace o kandidatuře naleznete na www.plzen2015.cz.

Zájem o účast na konferenci a workshopu prosím potvrďte kontaktní osobě nejpozději do 8. 3. 2010: Helena Šimicová, simicovah@plzen2015.cz, 777 793 735.

Počet míst na Hře budoucí město je omezen, účast je podmíněna návštěvou konference.

Kulturní centrum Světovar

POZVÁNKA NA KONFERENCI A WORKSHOP

11. března
Techmania Science Center, areál ŠKODA HOLDING a.s. v Plzni, Borská ulice
od 13:00 do 18:00 hodin

Téma: Provozní a urbanistická řešení kulturních center v Evropě a situace revitalizací tzv. brownfields v České republice.

Rámcová programová témata:
Revitalizace kulturně-historického dědictví a oživování industriálních památek
Potenciál průmyslového dědictví ČR a cíle alternativní turistiky
Využití brownfields v rámci projektu Evropské hlavní město kultury
Site specific projekty – oživování industriálních prostor

Příklady z praxe z Čech i zahraničí např.:
Techmania Science Center, Plzeň
Důl Mayrau, Arteum o. s., Kladno
Pekárna, Maribor, Slovinsko
Stanice, Žilina, Slovensko
Tabačka KulturFabrik, Košice, Slovensko

Program bude upřesněn.

12. března
Hra budoucí město, Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83,
od 8:30 do 18:00 hodin

Téma: Jak naplnit představu otevřeného kulturního tvůrčího centra v Plzni?
Diskuse o programu, provozu a vnitřních a vnějších vztazích areálu Světovar.

8.30 Prezence účastníků
9.30–10.30 Komentovaná prohlídka Světovaru
10.30–10.45 Úvodní slovo, cíl setkání, představení hostů
10.45–11.30 Zadání a metodika hry, vstupní informace k projektu kulturního centra Světovar
11.30–12.30 Definování obecných problémů k tématu kulturních čtvrtí a revitalizace
brownfields v Evropě, konkrétních u Světovaru
12.30–13.00 Oběd na místě
13.00–13.30 Perspektivy kulturní, sociální, ekonomické a enviromentální
13.30–14.30 10 nápadů řešení a výběr nejlepšího nápadu
14.30–16.00 Rozpracování vybraného nápadu
16.00–17.00 Prezentace týmů
17.00–18.00 Hlasování a diskuse

0 komentářů
přidat komentář

Související články