Plzeň vyhlašuje urbanisticko architektonickou soutěž o návrh řešení areálu bývalého pivovaru Světovar

Zdroj
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Vložil
Tisková zpráva
24.05.2010 13:35
Soutěže

Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně veřejnou jednokolovou urbanisticko architektonickou soutěž na zpracování ideového návrhu řešení prostoru Světovaru – areálu bývalého pivovaru. „Cílem soutěže je získat kvalitní návrh prostorového a funkčního uspořádání území bývalého pivovaru,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. „Vyžadujeme, aby soutěžní návrhy zohlednily požadavek města na umístění a provoz muzea designu a životního stylu, multižánrového kulturního centra a městského archivu,“ dodává Vostracká.


Soutěž je vyhlášena dnem 24. května 2010 v souladu se soutěžním řádem České komory architektů jako veřejná anonymní ideová urbanisticko architektonická jednokolová soutěž. „Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na týden od 26. do 30. července 2010,“ doplňuje sekretářka soutěže z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Eva Brejchová. Více informací naleznete na webových stránkách http://ukr.plzen.eu nebo získáte telefonicky u sekretáře soutěže 378 035 041.

Poskytování soutěžních podmínek
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě v českém jazyce a budou poskytovány prostřednictvím sekretáře soutěže Ing. Brejchové (brejchova@plzen.eu). Soutěžní podmínky a podklady lze též na základě písemné žádosti sekretáři soutěže vydat v tištěné podobě. Podklady v tištěné podobě budou vydávány pouze osobně, a to na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, v kanceláři č. 56 sekretářem soutěže Ing. Brejchovou po předchozí domluvě.

Termíny
  • 24. května 2010 – vyhlášení soutěže
  • 23. července 2010 – lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů
  • 26. až 30. července 2010 – lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů
  • 5. až 6. srpna 2010 – hodnotící zasedání poroty
Řešené území
Řešené území představuje plochu cca 5 ha na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Lokalita je jedním z exponovaných míst Plzně ležícím v zastavěné části města. Původně se jednalo o areál pivovaru Světovar. V době svého založení, tzn. ve dvacátých letech minulého století, tvořilo území pivovarského areálu východní okraj města; v současnosti již leží uprostřed rozvinuté městské zástavby. Tvoří přechodovou zónu mezi stávajícím obytným územím Slovan a územím výroby a služeb jižně od areálu Světovar.
0 komentářů
přidat komentář

Související články

0 18.03.2019 | Plzeň postaví za 455 mil vědeckotechnický park pro inovační firmy
0 17.05.2016 | Plzeň připravuje v bývalých kasárnách technologický park a archiv
0 20.04.2015 | Plzeň nabídne část pivovaru a Světovar developerům
0 12.12.2014 | Plzeň na dva roky zakonzervuje kulturní centrum a archiv Světovar
0 06.10.2014 | Osud Světovaru v Plzni je nejistý, postoj stran se značně liší
0 05.09.2014 | Osud Světovaru v Plzni je dál otevřený, běží zakázka na sanace
0 01.09.2014 | O osudu archivu a kulturní fabriky ve Světovaru stále není jasno
0 19.08.2014 | O osudu kulturní fabriky v Plzni by mohlo být jasno za týden
0 04.06.2014 | Kontaminovaná izolace ohrožuje stavbu Světovaru v Plzni
0 18.03.2014 | Kulturní fabrika Světovar se otevře za rok, vyjde na 136 milionů
1 26.01.2014 | Plzeň nabízí developerům cennou lokalitu bývalých kasáren Světovar
0 02.10.2013 | Plzeň zahajuje přestavbu bývalého pivovaru a kasáren Světovar
0 04.12.2012 | Výsledky soutěže na kulturní fabriku Světovar v Plzni
0 14.02.2012 | V Plzni se začne příští rok s realizací kulturní továrny Světovar
0 21.02.2011 | Plzeň zbourá 21 objektů v bývalém pivovaru Světovar
0 06.08.2010 | Výsledky soutěže na řešení prostoru pivovaru Světovar v Plzni
0 16.05.2010 | Soutěž na multikulturní centrum v bývalém pivovaru Světovar v Plzni
0 02.03.2010 | Kulturní centrum Světovar: Příležitost pro Plzeň
0 22.04.2006 | Plzeňská kasárna Světovar se změní na byty, archiv a muzeum