Kulatý stůl IV: Architektonické soutěže

Vložil
Tisková zpráva
29. 01. 2008 22:05
Organizátoři: Era 21 ve spolupráci s Domem umění města Brna
Místo: přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
Termín: středa 26. března 2008, 18.00 hodin
Moderují: Vendula Hnídková, Rostislav Koryčánek
Vyzvaní účastníci diskuse: Dalibor Borák, Tomáš Hradečný, Zdeněk Jiran, Ivo Koukol, Miroslav Masák, Pavel Nasadil a Jiří Plos + další jména jsou v jednání
Předpokládaný počet diváků: 120-150
Vstup na diskusi je volný.Rok 2007 se stal přelomovým milníkem pro téma architektonických soutěží. Díky jednomu výsledku jedné soutěže a jeho obratné mediální propagaci byla rázem do nelehkého problému, jakým architektonické soutěže bezesporu jsou, vtažena široká veřejnost. V nejrozmanitějších společenských vrstvách tak přibylo další vděčné konverzační téma.
Ale dopad zvýšeného zájmu o novostavbu Národní knihovny je dvojsečný. Aniž by byla otevírána otázka společenské závažnosti architektonických soutěží pro demokratičtější fungování celé společnosti, sklouzává se příliš často a snadno i mezi věci znalejšími jedinci k povrchním hodnocením a ukvapeným soudům.
Institut architektonické soutěže ovšem může zmoci mnohé. Hledání vhodných řešení formou architektonického klání může přinášet nečekané, inovativní výsledky, na které by finančně motivovaní investoři neměli odvahu dohlédnout. V konečném důsledku může i nerealizovaný soutěžní experiment posunout hranice architektonického myšlení. A "myšlení" se přirozeně tříbí skrze "mluvení", které je vždy automaticky spuštěno po vyhlášení soutěžních výsledků.
Bohužel jsou soutěže ale stále jen nástrojem v našich nedokonalých rukou a hlavách, a proto zůstává jejich kritická reflexe neustále žádoucí. Jak se ovšem ukazuje, nejsou danou potřebu schopna dostatečně saturovat odborná periodika a zpravidla ani sami vypisovatelé soutěží. Množství výstavních a tištěných prezentací je mizivé, náklady vysoké a forma neadekvátní. Jak s tímto faktem naložit?
Z uvedených důvodů se jako optimální platforma pro otevření tématu architektonických soutěží nabízí diskuse se zainteresovanými účastníky, jejichž podněty mohou přinést inspirativní impulsy i pro ty dosud méně zainteresované.
0 komentářů
přidat komentář