OTEVŘENÝ DOPIS: DVĚ „SOUTĚŽE“ NA PAMÁTNÍK NIKOLY TESLY

Vložil
Tisková zpráva
08.03.2011 15:35
Dovolujeme si jako autoři návrhů na Památník Nikoly Tesly v Praze 6 oceněných 2. cenou ve veřejné soutěži (1. cena neudělena) z prosince 2007 reagovat na zveřejnění výsledků druhé, vyzvané soutěže na stejný památník.

Vypisovatel se rozhodl nerespektovat výsledky veřejné široce obsazené soutěže v roce 2007 (51 soutěžních návrhů) a vypsat „soutěž“ novou, vyzvanou (5 soutěžních návrhů) a z ní vzešlý vítězný návrh realizovat. Postup vypisovatele v nové vyzvané soutěži evokuje mnoho otázek, které jsme nuceni předložit.
  1. Především je nutno se ptát z jakého důvodu nebylo akceptováno rozhodnutí odborné poroty první anonymní veřejné soutěže (složené z vedoucího územního rozvoje Prahy 6, děkana FAVU VUT, rektora ČVUT, zástupce vedení Galerie HMP, starosty Prahy 6, radní Prahy 6, předsedy AV ČR, velvyslanců Chorvatska a Srbska, ředitele ÚRM HMP a dalších) a jak společensky vysvětlit zbytečně vynaložené finanční prostředky daňových poplatníků (za přípravu soutěže, odměny soutěžícím, honorář porotě…)?
  2. Jaké byly překážky realizovatelnosti oceněných návrhů první soutěže? Na žádost vypisovatele jsme doplnili veškeré požadované části a odborné posudky k návrhům a jsme přesvědčeni o jejich proveditelnosti.
  3. Z jakého důvodu byla pro novou soutěž zvolena forma omezené vyzvané soutěže a proč nebylo vyhlášení dostatečně prezentováno veřejnosti?
  4. Podle jakého klíče byli umělci vyzýváni k účasti v druhé soutěži a kdo byli členové hodnotící komise?
  5. Proč nebyli vyzváni ocenění autoři z první soutěže k účasti v soutěži druhé?
Očekáváme proto vyjádření kompetentních osob k předloženým otázkám, abychom nemuseli předem považovat jednání zástupců samosprávy za nesolidní a společensky nepřijatelné.


V Praze, dne 7.3.2011

Ing. arch. Vladimír Vašut, MgA. Viktor Vlach, Ing. arch. Erika Vašutová, autoři návrhu č.14, 2. cena (mail@u-c.cz)
MgA. Ing. arch. Petr Janda, Ing. Jan Mikeš, autoři návrhu č. 16, 2. cena (info@petrjanda.com)
Ing. arch. Jan Dluhoš (jan.dluhos@email.cz), MgA. David Moješčík (mojda@mojda.com), MgA. Michal Šmeral, autoři návrhu č. 49, 2. cena
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
ondrejcisler
08.03.11 05:13
já taky
Jakub Wyderka
09.03.11 11:40
Není to petice
ghost
10.03.11 06:34
otevřený dopis
pražák
20.03.11 01:32
...
Drakus
20.03.11 02:47
zobrazit všechny komentáře

Související články