Obnova památek za peníze z EU bude hotová do konce roku 2014

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
18.02.2013 18:20
Praha

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice - dotace 486 mil. Kč
Praha - Polovina projektů z oblasti kulturního dědictví, na které Česká republika získala peníze z evropských zdrojů, bude hotová do konce letošního roku. Zbylé pak s jednou výjimkou do konce roku následujícího. Kolik peněz z EU a na jaké projekty půjde v příštím období, zatím není zřejmé. V celé Evropě by ale firmy a organizace působící v kultuře měly následujících sedm let čerpat až dvě miliardy eur (asi 50 miliard korun).
    
Ze současných projektů jsou v Česku dokončeny tři, oprava vily Tugendhat a některých objektů ve Vítkovicích a Národní muzeum fotografie.
     Revitalizace celkem dvou desítek památkových objektů přijde na více než šest miliard, ČR se na jejím financování podílí 15 procenty. Desítka projektů je ve fázi stavby, projekt revitalizace Kuksu prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z podnětu některých vyloučených uchazečů. Některými projekty se zabýval Nejvyšší kontrolní úřad kvůli údajně zakázané veřejné podpoře, když peníze šly i na opravu objektů, jež nejsou kulturními památkami. Šlo o objekty ve Velehradě a v Jindřichově Hradci. Ministerstvo kultury ale opakovaně tvrdí, že pomoc určená na zachování kulturního dědictví nemá vliv na hospodářskou soutěž; problematiku s Evropskou komisí konzultovalo již při přípravě programu.
     V letech 2007 až 2013 jde do české kultury více než šest miliard korun přes Integrovaný operační program (IOP); o tom, který projekt podporu dostane, rozhodovalo ministerstvo kultury. Celkem jich je 20 s dotacemi 150 až 500 milionů korun. Ministerstvo dlouhodobě sklízí kritiku za to, že evropské peníze nasměrovalo pouze do rekonstrukce památek, a nikoli do živé kultury, kde stát už několik let po sobě krátí dotace.
Zámecká jízdárna v Lednici (multifunkční centrum) - dotace 497 mil. Kč
    
Podpora infrastruktury, takzvané tvrdé investice, by měla být podle odborníků doplněna měkkými investicemi, tedy podporou podnikání, rozvoje dovedností a kompetencí. Náplň do objektů draze opravovaných za evropské peníze má přinášet živé umění, to však stát financuje až z toho, co zbude ze spolufinancování evropských projektů, k němuž se před lety zavázalo.
     Kam půjdou v české kultuře evropské peníze v letech 2014 až 2020, zatím není zřejmé. "Ministerstvo kultury je členem pracovních skupin věnujících se přípravě Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost," sdělil ČTK Jan Vondryska z ministerstva.
     Úřad podle něj komunikuje s  resorty, které jsou řídícími orgány pro přípravu jednotlivých operačních programů, tedy s ministerstvy průmyslu, školství, práce a pro místní rozvoj. Ministerstvo kultury bude podle Vondrysky v některých svých prioritách navazovat na současné programové období.
     "Pro připravované programové období jsou vytyčeny obecné cíle, mezi které patří renovace, revitalizace, využitelnost a propagace kulturního dědictví v návaznosti na vzdělávací a sociální aspekt, digitalizace kulturního fondu a podpora kreativních a kulturních odvětví," uvedl.

Současný stav projektů financovaných z Integrovaného operačního programu

Název Příjemce Dotace
v mil. Kč
Dokončení
Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice Dolní oblast Vítkovice 486 31.12.2012
Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1. část Dolní oblast Vítkovice 192 31.12.2014
Kámen a světlo - revitalizace interiéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora 154 31.12.2014
Velehrad Římskokatolická farnost Velehrad 343 01.09.2013
Obnova kláštera v Teplé Kanonie premonstrátů Teplá 500 30.06.2015
Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum Multifunkční centrum zámek Lednice 497 30.10.2013
Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií Město Jindřichův Hradec 154 29.02.2012
Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František 130 31.12.2013
Revitalizace židovských památek v ČR Federace židovských obcí v ČR 280 30.09.2013
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Město Litomyšl 399 30.11.2013
Vila Tugendhat Město Brno 148 29.02.2012
Terezín - Projekt oživení historických památek Terezín - město změny 499 31.12.2013
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Město Český Krumlov 323 30.04.2014
Revitalizace kláštera Broumov Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově 249 31.12.2014
Centrum stavitelského dědictví v Plasích Národní památkový ústav 392 31.12.2014
Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Národní památkový ústav 336 31.12.2014
Revitalizace zámku Veltrusy Národní památkový ústav 231 31.12.2014
Kuks - Granátové jablko Národní památkový ústav 440 31.12.2014
Vila Stiassny Národní památkový ústav 179 30.09.2013
Národní centrum divadla a tance ve Valticích Národní památkový ústav 254 31.03.2015
0 komentářů
přidat komentář

Související články