Česko je zemí památek, stále větší zájem budí technické

Zdroj
Petr Satrapa
Vložil
ČTK
30.03.2008 15:55
Praha

Praha - Česko je díky své bohaté historii zemí plnou památek, kterým se však ne vždy dostává náležité péče. V posledních letech se do popředí zájmu dostávají takzvané technické památky, které v minulosti strádaly snad nejvíce. Mnoho z historicky cenných průmyslových, důlních, dopravních či vojenských objektů a areálů nenávratně zmizelo, stejně tak jako jejich mnohdy unikátní technické zařízení. Tyto objekty se stávaly a stále stávají obětí často bezkoncepčních revitalizací sídel, rozličných developerských společností či prostě zubu času poté, co dosloužily původnímu účelu.
Daří se však i  některé z průmyslových objektů zachránit, změnit na muzea, turistické atrakce či citlivě přebudovat k jinému účelu. Bývalé tovární budovy tak mohou sloužit jako galerie, kulturní a obchodní prostory nebo i k bydlení.

Příklady technických památek v ČR (abecedně):
Baťův kanál - umělá vodní cesta ze 30. let minulého století spojující Otrokovice na Zlínsku s  Rohatcem na Hodonínsku.
Čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči - stará pražská čistírna odpadních vod z roku 1906, nyní slouží jako Ekotechnické muzeum. V památkově chráněném areálu je i funkční čerpací soustrojí z roku 1903.
Dělostřelecká tvrz Dobrošov (Náchodsko) - jedna z nejznámějších součástí československého vojenského opevnění budovaného ve 30. letech minulého století v  reakci na agresivní politiku nacistického Německa.
Hamr v Dobřívě (Rokycansko) - vodní hamr (mechanizovaná kovárna na vodní pohon), který vznikl zřejmě již v 16. století, je považován za nejvýznamnější památku svého druhu v  ČR.
Hořínské zdymadlo na Vltavě (Mělnicko) - unikátní technická památka z roku 1905 s expozicí původních soustrojí.
Hornické muzeum v Příbrami - údajně nejnavštěvovanější technická památka v Česku nabízí přes 40 expozic v  historických objektech i pobočkách; mimo jiné hornický skanzen Březové hory, Ševčinský důl či důl Drkolnov s unikátní technickou památkou světového významu - vodním kolem o průměru 12,4 metru.
Hornický skanzen Mayrau - ve skanzenu u Vinařic na Kladensku lze spatřit i parní těžní stroj v původní strojovně.
Koněspřežná dráha - nejstarší železnice na evropském kontinentu vybudovaná v letech 1825 až 1832 spojovala České Budějovice s rakouským Lincem, od roku 1836 prodloužena do Gmundenu; dodnes se dochovaly pouze její zbytky.
Královéhradecká vodní elektrárna - vodní elektrárna zvaná Hučák je souborem secesních budov s mostem přes Labe, věží a jezem z let 1909-12.
Pacoldova vápenka - v Praze na pomezí Velké Chuchle a Slivence stojící unikátní pece dle patentu profesora Jiřího Pecolda, které umožňovaly zpracovávání jakéhokoliv vápence.
Vítkovické železárny a důl Hlubina (Dolní oblast Vítkovic; Ostravsko) - v areálu z 1. poloviny 19. století je na jednom místě soustředěn celý technologický proces od těžby uhlí až po výrobu železa i koksu, čímž je jedinečný v celé Evropě.
Schwarzenberský plavební kanál - jedna z nejpodivuhodnějších vodních staveb v ČR vznikla v  posledních letech 18. století na severních úbočích Šumavy a sloužila k plavení dříví; spojuje povodí Vltavy a Dunaje, je nejdelší plavební stokou v Česku.
Stádlecký most (Táborsko) - jediný český dochovaný visutý řetězový most z let 1847 až 1848; most v empírovém slohu se původně klenul přes údolí Vltavy u  Podolí, v roce 1960 před napouštěním Orlické přehrady byl demontován a znovu postaven nedaleko obce Stádlec přes Lužnici.
Stará huť v Josefovském údolí (Blanensko) - technická památková rezervace, dochovaný historický výrobní provoz dokládající technologii železářské výroby v 18. a 19. století.
0 komentářů
přidat komentář

Související články