Mladí architekti kritizují oborové sdružení a chtějí ho změnit

Vložil
ČTK
23.11.2013 15:25
Praha

Vít Podráský

Praha - Změnit současnou situaci v Obci architektů, občanském sdružení, které by mělo především propagovat kvalitní architekturu, se snaží skupina mladých tvůrců. Obec podle nich neplní své poslání, upadá prestiž aktivit, které zaštiťuje, a její vedení příliš nekomunikuje navenek.
    "Chceme se pokusit Obec architektů reformovat, připadá nám to užitečnější než vytvářet nové platformy a novou oborovou cenu," řekl ČTK architekt Vít Podráský, jeden z iniciátorů Výzvy k reformě Obce architektů. K ní se lze podle Podráského připojit vstupem do obce a následnou účastí na valné hromadě 5. prosince. Zástupci obce se nechtějí k výzvě vyjadřovat. Člen Rady Obce architektů Jan Melichar ČTK pouze řekl, že signatáři výzvy vstoupili do obce teprve po uveřejnění svého textu, podle něj tedy kritizují něco, co neznají.
    V textu zveřejněném na webu stojí, že Obec architektů je "příliš uzavřena sama do sebe a nereflektuje aktuální dění na české architektonické scéně". Autorům výzvy vadí hlavně to, že "upadají i etablované prezentační nástroje, které spravuje - přehlídka Grand Prix a časopis Architekt". První se stává událostí s nepatrným dopadem na nearchitektonickou veřejnost, druhý je prezentační publikací bez relevantních kritických recenzí, míní autoři výzvy.
    Nechtějí zakládat paralelní aktivity, Podráský uvádí případ Slovenska, kde dnes mají tři velké architektonické ceny, ani jedna z nich ale podle něj nemá patřičnou prestiž. "Sami jsme většinou relativně nedávní absolventi škol architektury, snažíme se proto získat také podporu významných osobností napříč oborem," říká Podráský. Mezi nimi jsou Jaroslav Wertig, Petr Lešek, Jan Šépka, Alena Šrámková, Josef Pleskot či Ladislav Lábus.
    Výzvu ale její autoři směřují i na stávající členy Obce architektů, kteří nejsou spokojeni s jejím stavem. "Ve hře je budoucnost naší profese. Laická veřejnost dnes těžko chápe smysl práce architekta, vnímá ho jako estéta prodražujícího stavbu. Kvalitní architektura by se měla stát věcí veřejnou a srozumitelnou," uvádějí autoři.
    Obec architektů vznikla transformací Svazu architektů v roce 1990 jako nevládní nezisková organizace; navázala na tradici spolků architektů z první republiky. Na prvním zasedání obce vznikl nápad vybudovat komoru architektů jako profesní organizaci, která byla ustanovena v roce 1993, a do níž následně vstoupila většina praktikujících architektů. Obec se tak dostala na okraj jejich zájmu.
0 komentářů
přidat komentář