Měsíce dohadování o knihovně by měly skončit ve středu

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
26.02.2008 17:35
Praha

Praha - Po roce sporů a vyjednávání by mělo být ve středu jasněji v tom, zda v Praze bude stát nová budova Národní knihovny podle návrhu Jana Kaplického. Do poslední chvíle však není zřejmé, jaké řešení tým zástupců města, státu a knihovny spolu s architektem doporučí. Nejdůležitější poradní skupina týmu, právníci, jsou totiž v názoru na řešení rozděleni.
    V médiích se během minulých dní objevilo několik protichůdných názorů na výsledek jednání vždy s odkazem na zdroje blízké týmu či architektovi. Podle informací ČTK by měl výsledek vyznít alespoň částečně příznivě pro knihovnu, která podle svých zástupců potřebuje nutně nové prostory.. Řešení by údajně mělo počítat s  prací Kaplického. Zda však bude knihovna stát na Letné či jinde nebo zda původní návrh dozná změn, což architekt připustil, jasné není.
    Počátkem března uplyne rok od vyhlášení výsledků mezinárodní architektonické soutěže. Představení návrhu a vítěze provázel přinejmenším souhlas, ne-li přímo nadšení představitelů všech zainteresovaných institucí. Velmi brzy ale vyvstala kritika několika českých architektů - účastníků soutěže, kteří stejně jako Česká komora architektů dodnes uvádějí, že soutěž na návrh stavby byla neregulérní. Národní knihovna jako zadavatel soutěže však jejich kritiku odmítá. Výsledky soutěže dvakrát potvrdila Mezinárodní unie architektů, podle jejíchž pravidel byla vypsána.
    Další problém se dostavil s půlročním zpožděním po vyhlášení výsledků, když se v říjnu proti podobě návrhu vyslovili pražští zastupitelé za ODS. Z otázky řešení prostorové nouze Národní knihovny se stala politická kauza a od té doby se spekuluje o tom, kdo všechno a z titulu jaké funkce do zamýšlené stavby promlouvá.
    Praha na rozhořený spor reagovala ustavením týmu Národní knihovna, jemuž měly sporné otázky kolem plánované stavby pomoci vyřešit expertní skupiny památkářů, architektů a právníků. Památkáři například požadovali nové studie, na kterých by bylo více vidět, jak Kaplického budova zasáhne do různých částí pražského panoramatu. Tým by je měl prezentovat ve středu.
    Nejasný je postoj právníků - podle poloviny z nich nebyla soutěž regulérní a státu hrozí rizika žalob od neúspěšných soutěžících, podle dalších právníků je tato úvaha jen spekulací.
    Kvůli nejasnému názoru právníků podal minulý týden člen týmu Národní knihovna, první náměstek ministra kultury František Mikeš podnět antimonopolnímu úřadu. Ten se už dříve zabýval stížnostmi architektů, dvakrát ale jejich podnět zamítl s tím, že mu nepřísluší soutěž na knihovnu posuzovat. Nyní však ministerstvo nechce přezkoumávat uskutečněnou architektonickou soutěž, ale zjistit, zda na základě jejích výsledků může být zadána veřejná zakázka.
    Výsledek soutěže na podobu nové budovy Národní knihovny vyvolal u české veřejnosti nebývale bouřlivou debatu - nejen o současné architektuře a jejím vztahu k historickým prostředím evropských měst, ale v  důsledku i o hranicích toho, o čem všem mají v občanské společnosti rozhodovat politici, byť demokraticky zvolení.
0 komentářů
přidat komentář