Den architektury 2014 - pozvánka do Plzně

Zdroj
Karolína Plášková, Plzeň 2015
Vložil
Tisková zpráva
23.09.2014 16:10
Den architektury v Plzni nabídne prohlídky unikátních a jinak běžně nepřístupných moderních interiérů.

V neděli 5. října odpoledne budou moci zájemci o současnou architekturu navštívit architektonicky hodnotné a inspirativní interiéry v Plzni, kterými je provedou buď jejich uživatelé či sami architekti. Veřejnost tak bude moci nahlédnout například do citlivě zrekonstruovaného bytu ze 60. let, moderního atletického stadionu na Skvrňanech, Onkologického centra Fakultní nemocnice, řadových domů ve Zruči  či Centrální požární stanice v Plzni na Košutce.


Celorepublikový festival se koná u příležitosti Světového dne architektury. Na republikové úrovni je zaštítěn občanským sdružením Kruh a letos se do něj zapojilo 55 českých a slovenských měst, které dohromady nabídnou 115 komentovaných prohlídek. „Snažíme se poukázat na skryté kvality měst, potenciál míst a zvýšit všeobecnou citlivost vůči našemu nejbližšímu okolí,“ říká zakladatelka festivalu a architektka Marcela Steinbachová.

V Plzni je Den architektury organizován v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a letošní ročník nese název MY A DOMY: současná plzeňská architektura očima tvůrců i uživatelů. „Po třech letech úspěšných urbanistických vycházek po Plzni jsme chtěli zkusit něco nového, inspirovali nás sami plzeňští architekti. Do interiérů mnoha budov se návštěvník jen tak nedostane a nemůže tedy docenit jejich kvalitní architektonické řešení. Přitom kvalita budov má přímý vliv na kvalitu našeho života. Při letošních prohlídkách chceme návštěvníkům ukázat, jak se žije a pracuje v architektonicky hodnotných domech, jak může moderní byt či veřejná budova vypadat. Navíc přímo s komentářem od jejich tvůrců,“ říká Marek Sivák, jeden z koordinátorů projektu za Plzeň 2015.

Komentované prohlídky se na všech místech uskuteční v neděli 5. října vždy ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout během odpoledne až tři stavby. Den architektury v Plzni pak bude zakončen společnou besedou s předními českými architekty o tom, proč a jak usilovat o kvalitní architekturu. Diskuse se uskuteční v Domě hudby v 17:30 hodin.

Místa, která budou otevřena pro milovníky architektury:
01 / Centrální požární stanice v Plzni na Košutce od studia AVE architekt, která je úspěšnou ukázkou spojení výtvarné kompozice a zvládnutého technického řešení.
02 / Onkologické centrum v areálu Fakultní nemocnice v Plzni, které navrhl kolektiv autorů z kanceláře K4, který se pokusil vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro pacienty. Lůžkové oddělení umístili do třípodlažní nadzemní hmoty, která je oddělená od ambulantního provozu v přízemní a podzemní části. Budova je protknuta několika atrii a ozeleněna terasou pro relaxaci pacientů.
03 / Novostavba rodinného domu v Bručné od ateliéru RAP architekti. Tento do terénu částečně zasazený třípodlažní dům nabízí svým majitelům krásný výhled na okraji Plzně.
04 / Rekonstruovaný byt v domě z 60. let v Plzni na Slovanech, ve kterém architekti Jiří Zábran a Tereza Nová vyčistili a prosvětlili dispozici a byt zařídili jednoduchými bílými sestavami nábytku na míru, které kontrastují s retro prvky z období vzniku domu.
05 / Radnice na Slovanech od studia AVE. Úřad druhého plzeňského obvodu s ojedinělým prvkem – nárožní věží s hodinami, která upozorňuje na stavbu výjimečného významu. V ní se také nachází kancelář starosty.
06 / Vila Na Skalce je novostavba vily z roku 2000 na okraji vilové zástavby při řece Radbuze. Je koncipována jako dvě funkčně i materiálově odlišné hmoty – obytný dřevěný „most“ (tvořený lepenou konstrukcí a dřevěnými nosníky) a železobetonová věž. Autorem je Libor Monhart z ateliéru FACT.
07 / Komentovaný výklad k rekonstrukci náměstí Republiky včetně tří kašen s architekty Ondřejem Císlerem a Janem Soukupem.
08 / Restaurovaná varna a přístavba velkokapacitního výtahu v areálu Plzeňského Prazdroje od ateliéru DaM.
09 / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, od Jana Štípka st. je jednoduchá montovaná hala, přezdívaná jako „Továrna na umění“, nabízí na rozloze 6000 m² otevřené prostory pro ateliéry, studia a dílny, oddělené navzájem pouze volně posunovatelnými příčkami.
10 / Atletický stadion města Plzně od architekta Daniela Němečka s tribunou pro 850 diváků a 123 metrů dlouhým běžeckým tunelem pro trénování v zimě. Realizace získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2013.
11 / Řadové domy Zruč. Cihlové domy od architektů Jiřího Zábrana a Terezy Nové s dřevěným obkladem jsou orientovány na východ a na západ, ale hlavní prosklené plochy jsou orientovány na jih.
12 / Dům hudby – beseda 17.30. Dům hudby je příkladem zajímavé přestavby historické budovy na konzervatoř a koncertní sál. Objekt není součástí odpoledních prohlídek, v 17.30 h se zde ale koná speciální komentovaná prohlídka s architektem Pavlem Jobou, M1 architekti, na kterou naváže závěrečná diskuse s českými architekty.

Na všechny prohlídky je vstup zdarma, vzhledem k omezené kapacitě na prohlídku je nutná registrace předem.

Více informací >V Plzni je Den architektury organizován v rámci komunitního programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015. Úkolem Pěstuj prostor je zvyšovat obecné povědomí a vzdělanost v oblasti veřejného prostoru, urbanismu a architektury, zapojovat občany pomocí otevřené výzvy a provádět vlastní inspirativní proměny veřejného prostoru. Mezi nejúspěšnější projekty Pěstuj prostor patří např. oživení bývalé Městské plovárny, proměna Zapomenuté zahrady, pravidelné přednáškové cykly nebo každoroční otevřená výzva, do které občané zasílají stovky podnětů na zlepšení veřejného prostoru. Z nich vybírá porota několik nejlepších, které získají odbornou i finanční podporu. Pěstuj prostor spolupracuje s desítkami místních občanských sdružení, aktivních jednotlivců a neformálních iniciativ.

Autorem projektu Den architektury je občanské sdružení Kruh. Kruh pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě široké veřejnosti. Kruh uspořádal více než sto přednášek významných i začínajících českých a zahraničních architektů a teoretiků architektury, dva filmové festivaly o architektuře a výstavu Povolání: architekt(ka). Pravidelně vydává sborníky Textů o architektuře. Od roku 2011 pořádá Občanské sdružení Kruh celorepublikový festival Den architektury.
0 komentářů
přidat komentář

Související články