Základní škola v Ponzano od C+S Associati

Zdroj
autorská zpráva
Vložil
Petr Šmídek
01.09.2010 16:00
Carlo Cappai
Maria Alessandra Segantini
C+S Architects

foto: Alessandra Bello
Uprostřed rozmělněné zástavby, která poničila benátskou oblast, vytváří základní škola v Ponzano malý shluk staveb: část budovy (tělocvična) je po skončení výuky veřejně přístupná. V tomto smyslu se škola stává místem pro setkávání ponzanské komunity.
Společné prostory jsou zde velmi důležité, a to jak v půdorysném návrhu (všechny prostory obklopují centrální náměstí připomínající křížovou chodbu v klášterech, které bylo v historii místem, kde byly uchovávány vědomosti) tak i v řezu a vzájemném uspořádání místností (přes určitá specifika, jako například učebny, kam není až do výšky 130 cm vidět a sklo umožní dětem ukázat komukoli svoje práce) se odráží v transparentních plochách a barevných stěnách. Spletitost stavby připomíná oblast Veneto, průmyslovou zónu, kde jsou lidé podněcování k tomu, aby si vyměňovali zkušenosti.
Ze školy se stala 'společenská stavba', místo možné multietnické výměny a porovnání. Stalo se prahem, podobně jak je to  'přeloženo' Glissantovými slovy místo, kde jsou spolu rozdílné jazyky se svými specifiky, kde společně rozmlouvají historická krajina s tou současnou.
U tohoto projektu paměť představuje vzpomínka na obdělávání, rudě zbarvené 'barchessas' v regionu Veneto (nedaleko mateřské školy od Campo Baeza koncipované jako soudobá vila). Současnost se pojí s továrnami Benetton a jejich pěstování kultury kvalitního designu a filozofie šířící barvy demokracie po celém světě.
V tomto smyslu se z architektury školy stává scénografie snu (příběhu, který by si děti přály doslechnout), kde jsou  hlavními prvky děti společně s učiteli a komunitou v okolí školy. V průběhu navrhování jsme sepsali a ilustrovali příběh, abychom objasnili projekt dětem. Základní škola v Ponzano je určená pro 375 dětí ve věku 6 až 10 let. Má 15 tříd a speciální učebny pro umění, hudbu, počítače, jazyky a vědu, tělocvičnu, jídelnu a knihovnu. Třídy jsou orientovány nejvhodnějším směrem na jihovýchod a jihozápad: ve skutečnosti se jedná o místnosti, kde děti tráví nejvíce času.
Při navrhování se pamatovalo na trvale udržitelné a energeticky šetrné principy. Díky správnému orientování, silné izolaci, zelené střeše a dalším sofistikovaným technologiím (tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, komíny s přirozenou ventilací, automatizované systémy) škola spotřebuje pouze 3,6 kWh/m³/rok, což podle italských zákonů odpovídá klasifikaci A+ se potřebou 1030 Euro/m² vč. zařízení. Základní škola v Ponzano je po energetické stránce i podle finančních nákladů velmi šetrná.
0 komentářů
přidat komentář