Erick van Egeraat postaví Národní knihovnu a Národní banku Tatarstánu

Zdroj
tisková zpráva EEA
Vložil
Petr Šmídek
24.07.2007 15:35
Erick van Egeraat
Erick van Egeraat associated architects EEA

Erick van Egeraat vyhrál mezinárodní soutěž na Národní knihovnu Republiky Tatarstánu v hlavním městě Kazani. Knihovna o hrubé podlažní ploše 81.000 m² vyroste na Tukajském náměstí v jihovýchodním cípu centra města.
Kromě tradiční vybavenosti státní knihovny chce Erick van Egeraat “pozvat obyvatele města k objevení zážitku z vědění.” Budova poskytne domov všem moderním způsobům přístupu k informacím. Její tvárné založení dovolí zapojit budoucí formy práce s vědomostmi.
Erick van Egeraat navrhl budovu jako kryté rozšíření centra města. Multifunkční, 18 metrů vysoké atrium má sloužit jako portál mezi knihovnou a městem. “Budova se stává součástí veřejné sféry, místem, kde se mísí kolektivní a kulturní kvality centra města.” Vstupní prostor může být zároveň místem setkání, bulvárem, galerií, obývacím pokojem, zahradou nebo místem pro výuku.
Budova pokračuje ve tvaru krajiny, je vetknutá do pahorku a nabídne zeleň na svém vrcholu. Spojením stávajícího parku s parkem knihovny a knihovny s Tukajským náměstím se oblast změní ve vibrující osu dění tatarské metropole.
Erick van Egeraat následně navrhuje rozvinout území o výstavbu pro centrálu Národní banky, o kanceláře vysoké kvality, luxusní bydlení a maloobchod. Projekt je stěžejním kamenem revitalizace Kazaně a nastavuje vzor dalším obnovám po celé Ruské federaci.

Erick van Egeraat builds National Library and National Bank of the Republic of Tatarstan. A new city centre for Kazan, the third Capital of Russia. The new National Library has a gross floor area of 81.000 m² and is situated at the Tukay square on the South-Eastern edge of the city centre.
Besides offering all traditional facilities of a state library, Erick van Egeraat wants to “invite citizens to explore and experience knowledge. The building provides a home to all modern ways of accessing information, but its flexible setup allows for future forms of working with knowledge, too.”
Erick van Egeraat designed the building as a covered extension of the city centre. A multi-functional, 18 metre-high atrium serves as a portal between the library and the city. “The building becomes part of the public domain, a portal between the city and the library, a place where the collective and cultural qualities of downtown spaces are combined.” The entrance space can be meeting point, boulevard, gallery, living room, garden and educational facility at the same time.
Embedded into a hill, the building continues the shape of the landscape and offers a park on top of the building. By linking the existing Hermitage Park, the new library park and the National Library to the adjacent Tukay square, Erick van Egeraat transforms the area into a vibrant hub of Kazan city life.
Consequently, Erick van Egeraat proposes to extend the proposed site and allow for the development of the Headquarters of the National Bank, for high-quality offices, luxury apartments and retail. The project is a cornerstone in the urban redevelopment of Kazan and sets an example for other urban regeneration schemes throughout the Russian Federation.
0 komentářů
přidat komentář

Související články