Slavnostní odhalení vize výtvarníka Jana Kubíčka v Kolíně

Vložil
Tisková zpráva
24.07.2016 16:00
Zdeněk Fránek

Město Kolín a pan Tomáš Benák si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní odhalení vize výtvarníka Jana Kubíčka realizované architektem Zdeňkem Fránkem.


K realizaci návrhu Jana Kubíčka v Kolíně dal podnět pan Tomáš Benák, pražský sběratel jeho díla. Nejprve oslovil architekta Fránka a poté i  Kubíčkovo rodné město s nabídkou zafinancovat ztvárnění jednoho z  umělcových návrhů. Konkrétní výběr po souhlasu pozůstalých provedl autor realizace, architekt Fránek. Ten také určil vhodné místo - horní konec Husova náměstí. Modernistický objekt tak bude ukončovat podélnou osu tvořenou funkcionalistickým kostelem na dolním konci náměstí a Bílkovou sochou Jana Husa v jeho středu.
Vznik plastiky financoval pan Tomáš Benák, úpravu okolí a položení základů hradilo město Kolín, které se tak hlásí k odkazu dalšího ze slavných rodáků. Výrobu objektu zajistil ve své dílně ve Ždírci u Havlíčkova Brodu pan Václav Svoboda se synem.

Objekt bude odhalen 25. 7. v 17.00 na Husově náměstí v Kolíně.

Úvodní slovo bude mít starosta města Kolína Mgr. Vít Rakušan. Dále promluví prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek a dcera zesnulého výtvarníka PhDr. Kateřina Kubíčková-Zvelebilová.


JAN KUBÍČEK se narodil v Kolíně v roce 1927 a zemřel tamtéž v roce 2013. Většinu času bydlel a tvořil v Praze. Jeho jméno je dnes spojováno zejména s mezinárodně uznávanou výtvarnou tvorbou. V šedesátých letech byl členem skupiny Křižovatka (společně s Jiřím Kolářem, Zdeňkem Sýkorou, Karlem Malichem a dalšími).

Obsáhlé Kubíčkovo dílo představily v posledních třech letech především Galerie hlavního města Prahy, Angermuseum v Erfurtu a Muzeum Leopolda Hoesche v Dürenu. Letos je možné vidět rozměrnější ukázku kreseb a obrazů Jana Kubíčka v Galerii Jana Kubíka v Litomyšli. Výstava JAN KUBÍČEK: CESTA DO BUDOUCNOSTI zahájená 11. 6. potrvá  do 3.9.  Její součástí bude i premiéra dokumentu o tomto umělci, který natočila Česká televize.
 
Vedle malířských, grafických a sochařských kompozic se Jan Kubíček věnoval i fotografii. S ukázkou jeho fotografické tvorby se v těchto týdnech může veřejnost seznámit na výstavě, JAN KUBÍČEK/FOTOGRAFIE, kterou ze svých sbírek připravilo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1).

Obrazy Jana Kubíčka jsou v řadě galerií v Čechách i v zahraničí. Někde mají i jeho trojrozměrné práce určené do interiéru a ve Švýcarsku je podle jeho návrhu zpracován bazén v jednom soukromém objektu. Kolín se ale stává vůbec prvním městem, kde bude třírozměrná realizace umělcovy vize součástí veřejného prostoru. Naplní se tak představa, kterou sám umělec zapsal do jednoho ze svých deníků.
"Věci, které jsem v posledních letech vyvíjel, spěly svou formou i podstatou již daleko více k formě architektonicko-plastické, než k obrazu závěsného typu. Jejich vlastním smyslem a funkcí by tedy mělo být začlenění a prolnutí do dalších větších architektonických forem či souvislostí."

Prof. Ing. arch. ZDENĚK FRÁNEK (nar. 26. 8. 1961 v Boskovicích) je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Bydlí v Blansku a tvoří hlavně v Brně, kde má ateliér. K jeho úspěšným realizacím patří například modlitebny Církve bratrské v Litomyšli a Černošicích, kongresový sál ve Žďáru nad Sázavou, Stezka v oblacích u horní stanice lanovky na Králický Sněžník, polyfunkční dům Eucon v Praze, Galerie Czech China Contemporary v Pekingu či bytový dům tamtéž.
Ukázky některých jeho realizací (rozhlednu Stezka v oblacích na Moravě, studii bytového domu Face House v Praze a energeticky soběstačné vývojové centrum LIKO-Noe u Slavkova) v současné době představuje Galerie Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí v Praze. Výstava ZDENĚK FRÁNEK: MÍRA & MĚŘÍTKO potrvá do 24.9. Další Fránkovy práce ukazují také tři knihy Zdeněka Fránka: Perspektivy, Stavby a Míra a měřítko.
0 komentářů
přidat komentář