BIG DEAL (hledání „velké zakázky“)

Vložil
Tisková zpráva
26.01.2007 00:10
Projekt mapuje fenomén rychlého vzestupu mladé generace českých architektonických studií přes jejich průlomové projekty. Výběr ateliérů poukazuje na různorodost domácí scény a narušuje zažitý stereotyp o přímočarém vývoji české architektury. Při mapování cest, kterými se ubírají jednotlivá studia, se snažíme najít podstatný zvrat, který předurčil další tvorbu ateliéru a v mnoha případech byl i zásadním důvodem jeho vzniku.

       Nejde nám výhradně o pochopení a odhalení mechanismů rozvoje architektonického ateliéru, chceme ukázat i úskalí prosazování se a hledání cesty v tvůrčím procesu architekta. Od začátku nás zajímal vztah architekta a zadavatele stavby, ať už jde o vztah architekt - developer, architekt - město, architekt - soukromý investor atd. Těžiště výstavy tvoří krátká filmová interview se zakladatelem (zakladateli) ateliérů. Využili jsme filmové médium pro jeho autenticitu, zprostředkováváme osobní kontakt, osobní "vyprávění", sdělení osobní zkušenosti při hledáni velké zakázky konkrétním architektem. Cílem projektu BIG DEAL není prezentace komplexního pohledu na práci ateliéru, nemá ambici představit všechno, co doposud realizoval. Chce odhalit pozadí práce architektů, dostat se dovnitř pracovního procesu. Na této cestě BIG DEAL proklamuje názor, že dosažená příčka na pomyslném žebříčku úspěchu (který se automaticky ztotožňuje s většími zakázkami či růstem ateliéru) nemůže být hlavním měřítkem pro posuzovaní úspěšnosti. Ačkoliv se tvůrčí svoboda může jevit jako protipól růstu a úspěchu, řada proher, kterými každý z ateliérů prochází, se v budoucnu může zúročit v silném osobním projevu architekta.
Udržet si autorství a myšlenku při navrhování je úkol, který se při vetší zakázkách stává pomalu nezvladatelným, a je lehké se z pozice architekta-tvůrce propadnout do pozice architekta poskytujícího službu. Námi vybrané debuty prezentují velmi silné tvůrčí projevy jednotlivých autorů. Teprve čas ukáže, jak BIG DEAL generace obstojí při větších zakázkách. Zda se vydá cestou poskytovaní služeb s důrazem na maximální množství postavených metrů čtverečních nebo cestou architekta - myslitele formulujícího ideje společnosti.

Projekt BIG DEAL se nejdříve představí v Srbsku (hlavní výstava Dnů české architektury v Bělehradu) a Chorvatsku, státech, jejichž architektonická scéna může mít podobný vývoj jako v České republice po roce 1989. Výběr těchto regionů navazuje rovněž na tradici výstav české architektonické avantgardy, které se v hlavních městech jihoslovanských států konaly ve třicátých letech minulého století. Díky nim se na Balkáně vytvořila silná vazba na české architektonické dění. Seznámení proběhne i v rovině osobní - skrze sérii přednášek. Výstavní projekt počítá v létě 2007 s návratem do České republiky (Praha).BIG DEAL mapuje cesty za úspěchem těchto architektonických atelierů:

A69 - architekti
(soukromý podnikatel a architekt)
Chebský ateliér A69 založilo v roce 1994 trio mladých absolventů Fakulty architektury ČVUT v Praze: Boris Rodčenkov, Prokop Tomášek a Jaroslav Wertig. Za krátkou dobu své existence má ateliér za sebou řadu realizací, díky nimž na sebe jeho činnost strhává pozornost odborné veřejnosti a médií. Ateliér nevystupuje jako uzavřená entita a své práce prezentuje prostřednictvím řady přednášek a výstav.       
           
HŠH  architekti
(veřejné mínění a architekt)
Architektonická kancelář HŠH architekti, byla založena v roce 1998 Petrem Hájkem,Tomášem Hradečným a Janem Šépkou. Po vyhraných soutěží se mladí architekti přímo ze studentských lavic ocitli v neznámém prostředí mediální džungle, ve kterém se brzy začali orientovat a prosazovat své návrhy.

4A architekti
(developer a architekt)
4A architekti představují jeden z progresivních pražských ateliérů. Ateliér byl založený v roce 1998.
Mezinárodní charakter uskupení i odlišná pedagogická východiska garantují různorodost architektonických přístupů v atelieru.

New Work
(soukromý investor a architekt)
Brněnský ateliér New Work architekta Svatopluka Sládečka získává pozornost hlavně díky architekturám rodinných domů a vil, které vnímá jako umělecká díla, ne pouze jako utilitární stavby.

Projektil architekti
(soutěž a architekt)
Studio, v jehož čele stojí čtveřice mladých architektů, je v posledních letech známé i jako "ateliér knihoven". Podle jejich návrhů se realizuje Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové a Národní technická knihovna v Praze.

CCEA/ +yvette vašourkova + igor kovačević +
(osvěta a architekt)
Centre for Central European Architecture, první nezávislé centrum architektury v České republice, bylo  založeno v roce 2001 a nastartovalo reflexi soudobé architektury. Dvojice architektů (zakladatelé CCEA) se hyperaktivně angažuje v propagaci architektury a architektonického myšlení ve  středoevropském prostoru se snahou hledat architektonickou identitu. Skrze svoji tvorbu jak praktickou tak teoretickou usilují o posílení středoevropské pozice.

KRUH / Marcela Steinbachová
(osvěta a architekt)
Občanské sdružení Kruh pořádá přednášky, diskuse, exkurze a filmové festivaly o architektuře. Zároveň vydává  publikace dokumentující současné přemýšlení o architektuře. Mladá architektka Marcela Steinbachová je hlavní postavou tohoto sdružení. S nasazením všech sil spojuje svou vlastní architektonickou kariéru s chodem neziskové organizace. V současné době založila s kolegy architektonickou kancelář Skupina.

OK PLAN ARCHITEKTI
(periferie a architekt)
Atelier OK PLAN ARCHITEKTI byl založen v roce 1998 Luďkem Rýznerem. Sídlí na půl cesty mezi Prahou a Brnem v Humpolci. Marketingovým přístupem  a aktivním  PR se ateliér zviditelnil a šíří pole své působnosti mimo Humpolec.

Knesl+Kynčl architekti
(místní samospráva a architekt)
Ateliér založený v roce 2001 a sídlící v Brně je velmi úzce provázaný s tamní fakultou architektury.
Jeho zakladatelé při veřejných zakázkách využívají a propojují své zkušenosti získané pedagogickou výukou.architektura expozice BIG DEAL
Expozici BIG DEAL tvoří 8 architektur - jasně definovaných objektů, které pod puristickou "fasádou" ukrývají mix informací. Venkovní přísnost je pouze obal, ve které se hledá soudobá česká architektura.

Katalog BIG DEAL
V katalogu výstavy se Vladimír Czumalo podíval na fenomén generace, jednotlivá témata jsou zpracována následujícími teoretiky architektury, žurnalisty a architekty: Petr Fischer, Rostislav Koryčánek, Jana Kostelecká, Jan Kratochvíl, Radomíra Sedláková, Milena Sršňová, Matej Šišolák, Jana Tichá.

BIG DEAL (hledání "velké zakázky")
organizuje: Centre for Central European Architecture (CCEA), www.ccea-info.org
kurátor: Igor Kovačević, Yvette Vašourková (CCEA)
produkce: Zuzana Bodnárová, Igor Kovačević (CCEA)
překlad do anglického jazyka: Jaroslava Archlebová, Jana Kořínková
překlad do srbštiny: Danka Nikolić, Maria Šupić
grafická koncepce: Petr Štěpán
architektura výstavy: CCEA

producent filmu BIG DEAL: CCEA
scénář a režie: Igor Kovačević
asistent režie: Karolína Jirkalová
hlavní kameraman: Marko Simić
kamera: Aleš Blabolil, György Lászlo
zvuk: Bojan Bojić, Michal Gabor
střih: František Krähenbiel (Artileria), Alexandra Gojdičová

partner projektu: Autodesk
projekt podporili: Nadace české architektury, hlavní město Praha, Ministerstvo kultury České republiky
sponzoři projektu: Easy Print Group, ČSA - české aerolinie
mediální podpora: ERA 21, ARCHITEKT, A10 new European architecture, Art&Antiques, www.archiweb.cz
mediální podpora v Srbsku: AGmagazin, AMBIJENTI, enterijer, genius Domus

Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4
110 00 Praha 1
Česká republika
tel/fax: +420 222 248 118
info@ccea-info.org
www.ccea-info.org
0 komentářů
přidat komentář