V klášteře v Plasích by měl být park jako za Metternicha

Vložil
ČTK
27.11.2013 21:55
Plasy

Plasy - Prostranství uprostřed historického areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích získá zpět podobu, jakou mělo za dob kancléře Metternicha, který panství zakoupil v roce 1826. Projekt, na nějž dostala plaská radnice dotaci 11,5 milionu korun, počítá mimo jiné s úpravou chodníčků, zatravněním i zrestaurováním kašen a soch v areálu. Předlohou jsou přitom historické nákresy a staré dokumenty, řekl ČTK starosta Plas Zdeněk Hanzlíček.
    "Město zajistí kompletní úpravu prostranství mezi objektem pivovaru a hospodářských stavení a konventem a prelaturou," uvedl.
    Podle starosty byly tradiční dominanty veřejného prostoru, tedy kašny a sochy, nevhodnými úpravami potlačeny, zcela chybí odpočinková místa, nutná je úprava zeleně v parku. "V první etapě, kterou děláme letos, bylo vykáceno 54 přerostlých stromů. U nich hrozilo i popadání, o kácení rozhodli památkáři, životní prostředí i další dotčené subjekty," řekl starosta. Zeleň v areálu byla zanedbaná, řada stromů měla dvě koruny, některé kmeny byly vychýlené.
    V roce 2014 se uskuteční druhá etapa, město nyní vybírá dodavatele. "Je v plánu celková úprava, budou chodníčky, mlatové povrchy, zatravnění, dojde k rekonstrukci dvou kašen včetně technologie," řekl starosta. Zrestaurována by měla být i socha svatého Bernarda, tedy jednoho z nejoblíbenějších světců cisterciáckého řádu.
    Město, památkáři i technické muzeum mají k dispozici historické nákresy, dokumentaci. Dobové grafické listy i později fotografie z přelomu století dokládají po nástupu Metternicha postupné používání zahradních prvků v anglickém stylu, v areálu byly k vidění aleje, živé ploty, květinové záhony. Po vyvlastnění kláštera státem celý areál upadal, anglický park postupně zanikl.
    Město Plasy na projekt nazvaný Cesty klášterem - stezky k poznání získalo 11,5 milionu korun z ROP, zbytek do výše 17,5 milionu korun zaplatí ze svého. Ukončení akce je plánováno na konec října 2014.
0 komentářů
přidat komentář

Související články