Studentský workshop Ideální Žďár - pozvánka

Zdroj
Žijeme Žďárem
Vložil
Tisková zpráva
05.09.2015 09:45
Viktor Vlach
Ivo Pavlík

Studentský workshop Ideální Žďár se bude zabývat aktuálními problémy města souvisejícími s vývojem jeho architektury a urbanismu. Workshop proběhne ve Žďáře nad Sázavou formou týdenní práce studentů vysokých škol architektury. Půjde o seznámení se samotným organismem města a jeho urbanisticko - architektonickou strukturou, jeho cílem je pokusit se přijít s návrhy, které budou hledat “Ideální” řešení Vámi viděných konkrétních problémů jednotlivých míst. Studenti si budou moci vybrat z jejich pohledu zajímavé, jim blízké téma, na kterém budou pod vedením zkušených lektorů - architektů pracovat a jehož řešení budou také na konci workshopu presentovat. Jejich práce tak budou i ve finále konfrontovány nejen s postojem místní veřejnosti a místních architektů, také ale i jiných odborníků - historiků, teoretiků a dalších. Z prací vznikne výstava, která bude představena veřejnosti. Zajímavé a podnětné nápady mohou posloužit jako inspirace pro realizaci konkrétních nápadů.

Termín: 10. – 16. září 2015

Lektoři: Ing.arch. Lucie Chytilová a Ing.arch. Ivo Pavlík ve spolupráci s Pojďme dělat město
Hosté: Doc. PhDr. Petr Rezek, Ing.arch. Petr Fialka, MgA. Viktor Vlach, Ing.arch. MgA. Pavel Nasadil, Miloslav Lopaur, místní architekti a další jsou v jednání

Více informací na www.ziveprostory.cz/workshop.
0 komentářů
přidat komentář

Související články