Soud zamítl návrh na zrušení části územního plánu jižní Moravy

Vložil
ČTK
20.03.2018 15:00
Brno

Brno - Krajský soud v Brně zamítl návrh na zrušení části zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, která se týká koncepce dopravy. Navrhovateli, kterým byla "obec Blažovice a spol.", se nelíbilo trasování koridorů a údajné zneužívání územních rezerv. Soud ale uvedl, že mu nepřísluší hodnotit správnost koncepce a posuzoval jen zákonnost územního plánu. Zároveň nedošel k závěru, že by se územních rezerv zneužívalo, uvedla v tiskové zprávě mluvčí soudu Eva Sigmundová.

Plná verze rozsudku bude zveřejněna až ve chvíli, kdy jej obdrží strany sporu. Rozsudek soud rozeslal dnes.

Navrhovatel celkově zpochybňoval plán rozvoje silniční dopravy a upozorňoval na jeho dopad na životní prostředí. Podle něj byly nedostatečně vyhodnoceny vlivy na veřejné zdraví a kumulovaly by se vlivy dopravní koncepce na životní prostředí v jednotlivých dotčených městech (Brno, Znojmo, Mikulov, Břeclav) i na chráněná území v evropské soustavě Natura 2000. "Žádné námitky navrhovatelů neshledal soud jako důvodné," uvedla Sigmundová.

Soud zdůraznil, že věcné zásahy do územně plánovací dokumentace jsou vyhrazené jen pro těžká pochybení v procesu schvalování zásad územního rozvoje. "Není na soudu, aby posuzoval vhodnost zvolených řešení, ale pouze jejich zákonnost," řekla mluvčí. Podstatné podle soudu je, že samotné zásady územního rozvoje neumísťují jednotlivé stavby konkrétně, a tím je zachován prostor pro jejich detailní posouzení v navazujících řízeních podle stavebního zákona.

Řadě obcí, spolků a lidí vadí přístup bývalého vedení kraje, který vydal územní plán, aniž by dořešil dopravní stavby v Brně a okolí. Nyní teprve zpracovává studii, která má být podkladem aktualizace zásad. Optimistický výhled je, že aktualizace se stihne do podzimu 2020. Teprve poté bude možno připravovat klíčové stavby, tedy kapacitní silnici 43 od Brna na sever a další silniční a dálniční stavby především na jihu, jihozápadě a jihovýchodě Brna. O jejich trasování se vede dlouholetý vyhrocený spor.
0 komentářů
přidat komentář

Související články