Před 125 lety byla otevřena budova Národního muzea v Praze

Vložil
ČTK
17.05.2016 10:15
Praha

Josef Schulz

Praha - Před 125 lety, 18. května 1891, byla slavnostně otevřena budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze. Národní muzeum bylo založeno 15. dubna 1818 jako Vlastenecké muzeum. Tehdy vzniklo z iniciativy několika významných příslušníků české šlechty, zejména Kašpara ze Šternberka, nejvyššího purkrabího hraběte Františka Antonína Kolovrata a hraběte Prokopa Hartmana; jeho prvním sídlem byl Šternberský palác na Hradčanech.


Národní muzeum je největším muzeem ČR. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou, v současnosti jsou jeho pracoviště roztroušena ve více než 70 objektech Prahy a dalších měst. Nejnavštěvovanějším objektem muzea je centrální novorenesanční budova v horní části Václavského náměstí. Budova obdélníkového půdorysu s ústřední schodištní dvoranou byla vystavěna v duchu národního obrození v letech 1885-1891 nákladem 1,935.000 zlatých. K poctě předních osobností národa slouží její ideové centrum - Panteon, završený nepřehlédnutelnou kopulí, jež vytváří vertikální dominantu Václavskému náměstí. Za celkovou koncepcí ztvárnění exteriérů i interiérů stál architekt a stavitel Josef Schulz.

Největším nedostatkem budovy (vyhlášené v roce 1962 národní kulturní památkou) se již krátce po dostavbě ukázala být její malá funkčnost a malá kapacita depozitárních prostor. S problémem nepostačujících prostor se centrální muzejní instituce ČR, jejíž hlavní sbírkotvornou funkci určuje zákon, potýká dodnes. Na podzim 2006 byla vládním usnesením muzeu převedena do užívání budova bývalého Federálního shromáždění. V roce 2011 začala rekonstrukce budovy Národního muzea za více než 1,35 miliardy korun. Generální oprava má skončit v říjnu 2018, k 200. výročí založení muzea.

Organizačně se muzeum sestává z pěti odborných složek: Historického a Přírodovědeckého muzea, Knihovny Národního muzea, Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur a Muzea české hudby. Příspěvková organizace ministerstva kultury zaměstnává zhruba 500 osob. Generálním ředitelem je Milan Lukeš.
0 komentářů
přidat komentář

Související články