Petice proti demolici budovy Slezanu ve Frýdku-Místku

bývalé přádelny bavlny firmy A. Landsberger a dalších objektů

Zdroj
Martin Foldyna
Vložil
Tisková zpráva
28.02.2014 00:10
Budova Slezanu ve Frýdku-Místku, bývalá přádelna bavlny firmy A. Landsberger č. p. 1085, na parc. č. 2822/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

DEMOLICE ZAPOČNE V TÝDNU OD 3. 3. 2014!

PETICE ZDE

Každá stavba, každý brownfield má právo na svou funkční recyklaci. Obzvlášť technická památka jakou je areál Slezanu F-M, vzpomínka na vrcholnou éru textilního průmyslu města. Škoda, že v tomto případě chybí jakákoliv komunikace s odbornou i laickou veřejností a informace se zveřejňují krátce před demolicí jedné z budov...


Všude ve světě to funguje. Proč ne ve Frýdku-Místku, kde se pomalu vše šumné vytrácí?

Úryvek z komentáře zaslaného Národním památkovým ústavem:

"Návrh na prohlášení přádelny jsme podali na MK ČR v roce 2002. Návrhy vznikly jako výsledek dokumentace textilního průmyslu Frýdku-Místku, který jsme prováděli v letech 1999-2000. V roce 2012 rozhodlo Ministerstvo kultury o  neprohlášení za kulturní památku a zdůvodnilo rozhodnutí v souladu s názorem krajského úřadu, magistrátu a správce konkruzní podstaty nedostatkem hodnot historicko-architektonických: standardním dobovým řešením, druhotnými zásahy (vyžádanými dlouhodobým provozním využitím), nedochovaným zařízením, chybějícím využitím, projevy neúdržby a s tím souvisejícím stavebně-technickým stavem. Hodnoty urbanisticko-historické byly shledány nedostatečnými. Podobně rozhodlo i v dalších případech objektů textilních továren ve Frýdku a Místku (s výjimkou přádelny firmy Bratři Neumannové).

Bohužel se tady opakuje to, čeho jsme byli svědky už vícekrát, kdy k demolici spolehlivě vede kombinace zanedbané údržby a potencionálních volných pozemků v centrech měst. Pro Frýdek-Místek je to další z řady ztrát (viz brutální průtahy městem, kaufland bezprostředně pod frýdeckým náměstím nebo demolice sportovní haly). Odmítavý postoj vlastníka k návrhu na prohlášení za kulturní památku (v tomto případě správce konkurzní podstaty) bylo možno očekávat, odmítavé postoje magistrátu a krajského úřadu jsou věc jiná a jejich důsledky jsou fatální."


"Město, které nezná svou historii, jakoby nikdy ani nežilo." - úsměvné reklamní motto města Frýdek-Místek (v kontextu s demolicí)


Další informace ZDE
Další informace ZDE
Další informace ZDE
Další informace ZDE
Další informace ZDE
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Já už se zblázním !
David z Místku
28.02.14 12:50
Ja jsem pro zbourání
Šupina
28.02.14 05:12
zobrazit všechny komentáře

Související články