Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví první rok

Zdroj
Kancelář architektury města Karlovy Vary
Vložil
Tisková zpráva
25.02.2019 21:35
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) slaví 1. března 2019 rok od svého založení. Svým vznikem navázala na tradici Urbanistického střediska - Útvaru hlavního architekta, který v Karlových Varech fungoval od roku 1965 do začátku 90. let minulého století. Tým KAMu v čele s ředitelem Petrem Kroppem už rok napomáhá organizovat podmínky pro vstřícný, zdravý a přívětivý funkční městský celek.
Vedle aktuálních témat, ke kterým se KAM svými stanovisky vyjadřuje, se věnuje koncepční práci pro město Karlovy Vary a projektům celoměstského významu. „Připravujeme nyní zadání naší první architektonické soutěže, která má za úkol revitalizovat obřadní síň v Rybářích a její přímé okolí. Iniciujeme aktualizaci Strategického plánu, doprovázíme tvorbu Plánu mobility, a jakmile nám to naše personální obsazení dovolí, chceme se zapojit i do procesu tvorby územního plánu. Dalším důležitým úkolem pro tento rok je tvorba manuálu veřejných prostorů, který je v podstatě návodem pro městské organizace, městské části nebo investory, který jim ukáže, jak zvýšit kvalitu ulic, náměstí či parků.“ informuje Petr Kropp.

Komunikace je důležitá
Důležitou součástí práce KAMu je i aktivní zapojování veřejnosti, a to jak odborné veřejnosti, tak i obyvatel města a politické reprezentace. „Zahájili jsme cyklus setkávání KAMjdeme°, v rámci kterého navštěvujeme obyvatele různých městských částí a diskutujeme s nimi o jejich problémech a názorech na konkrétní čtvrť. Máme za sebou zatím tři setkání s občany, 5. března se potkáme s obyvateli Dvorů v ZŠ 1. máje.“ uvedla Jana Boukalová z KAMu.
Během prvního roku působení v Karlových Varech KAM zprovoznil a sestavil svůj tým a začal navazovat kontakty s partnery, kterými mu jsou zástupci veřejné správy, neziskových organizací, vysokých a středních škol, developeři a mnoho dalších. Uspořádal exteriérovou výstavu o veřejném prostoru a začal pravidelně pořádat přednášky o tématech týkajících se městského prostředí. Organizuje také workshopy s odborníky a setkání s odbornou veřejností, se kterou diskutuje o konkrétních projektech.

Pojďte slavit s KAMem
Na své 1. výročí připravil KAM příjemný doprovodný program. „1. března od 15 hodin bude celý prostor naší kanceláře otevřen pro veřejnost, která se může přijít seznámit s námi a naší prací. Od 17 hodin začínáme slavit - naše pozvání přijali hned 4 úspěšní básníci, kteří nám představí umělecký žánr kombinující prvky poezie a divadla – slam poetry. Po této show vystoupí zpěvačka Aiko a Jan Lichtenberg s Ricardem Delfinem. Máme se opravdu na co těšit.“ zve Jana Boukalová.

PÁTEK 1. 3. v 15:00/17:00

KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary

KAM slaví 1. rok v Karlových Varech – přijďte ho s námi oslavit!
Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví 1. března své první výročí. Přijďte ho s námi oslavit příjemným programem.
15:00 – 17:00 Odpoledne otevřených dveří
– přijďte se podívat k nám do kanceláře
17:00 – 17:15 Krátké shrnutí dosavadní práce KAMu
17:15 – 18:15 Slam poetry
- vystoupí: Dr. Filipitch (mistr ČR 2017), Tukan (vicemistr ČR 2017), Honza Dibitanzl, Siegfried
18:30 – 21:00 Aiko (alternative pop)
Jan Lichtenberg & Ricardo Delfino (blues & jazz rock)
Vstup zdarma.


ÚTERÝ 5. 3. v 17:00

Základní škola 1. máje 58/1, Karlovy Vary - Dvory

KAMjdeme° - 4. veřejné setkání s občany města
Přijďte se s námi podělit o Vaše názory a zkušenosti, které pak KAM může přímo využít v otázkách rozvoje města. Přispějete tak k zlepšení úrovně bydlení nejen ve Dvorech. Jak se žije ve Dvorech? Máte ve své městské části příjemné veřejné prostory? Těšíme se na diskusi s Vámi.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články