Invalidovnu mají při obnově doplnit prvky současné architektury

Vložil
ČTK
29.09.2020 17:15
Praha

Karlín

Petr Hájek Architekti


Praha – Barokní stavba pražské Invalidovny dostane v rámci své rekonstrukce přístavbu v podobě dvou několikapatrových křídel, ve kterých bude umístěn třeba koncertní sál. S barokním palácem tvoří dvě navržená bílá křídla, která jej významně převyšují, silný kontrast. Obnovený areál bude sloužit jako sídlo Národního památkového ústavu (NPÚ) a pro Pražský filharmonický sbor, část bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. V Invalidovně vzniknou i výstavní a konferenční prostory a místa pro vzdělávání a komunitní aktivity. Novinářům dnes projekt obnovy Invalidovny představila ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.


Současný odhad nákladů je 1,95 miliardy korun. Obnova Invalidovny je součástí státního programu Péče o národní kulturní dědictví I. Jedná se o největší investiční akci NPÚ a zároveň největší investiční akci resortu kultury financovanou ze státního rozpočtu. Kompletní obnova by měla být dokončena nejdříve v roce 2027.

"Invalidovnu otevřeme k užívání široké veřejnosti, rehabilitujeme unikátní barokní památku a současně zajistíme důstojné prostředí vynikajícímu pěveckému tělesu. Formu moderní přístavby jsme zvolili jako deklaraci doby, ve které vznikla, a současně tím chceme ukázat, že památková péče může a chce pracovat s moderní architekturou," uvedla Goryczková.

Doplnila, že řešení postavené na principu kontrastu autentické památky a nové architektury nelze aplikovat obecně, je vždy nutné pracovat s individualitou konkrétního místa. "Karlín je městskou památkovou zónou, ale také moderní progresivní městskou částí, v níž bude nová Invalidovna symbolizovat prolnutí starého a nového, bude dále rozvíjet dynamiku této lokality a podporovat zdejší komunitní život," dodala ředitelka.

"Vnější tvar dostaveb je výsledkem regulace základního objemu s ohledem na archeologické nálezy, požadavky památkové péče a limity statiky a akustiky. Dostavby mají fasádu z profilovaného skla, která při podvečerním osvětlení dodává místu důstojnou a slavnostní atmosféru," uvedl Petr Hájek, autor architektonického návrhu.

Po dokončení obnovy bude areál sloužit jako sídlo Územní památkové správy NPÚ v Praze a sídlo Pražského filharmonického sboru (PFS). Ten ani přes historii trvající 85 let nemá dosud vlastní prostory.

Invalidovna vznikala v letech 1731 až 1737 podle projektu významného architekta českého baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera jako útulek pro válečné vysloužilce a jejich rodiny. K ubytování válečných invalidů budova sloužila do roku 1935. Později v budově působil Vojenský ústřední archiv, výrazně ji poškodily povodně v roce 2002 a pak byl objekt převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. NPÚ převzal Invalidovnu v roce 2018 poté, co se stát památku pokoušel neúspěšně prodat v dražbě. Budova se nabízela přibližně za 640 milionů korun. Dnes se před rekonstrukcí v části budovy konají přes léto kulturní akce.
0 komentářů
přidat komentář

Související články