Compact City/Kompaktní město - vydání sborníku

Zdroj
4AM Fórum pro architekturu a média
Vložil
Tisková zpráva
18.07.2012 08:25
Jakub Kopec, Szymon Rozwałka (ed.)
Vydalo nakladatelství 4AM v Brně, červen 2012
200 výtisků, 166 stran
ISBN 978-80-905149-0-4
Cena 350,- Kč

Koupit zde >

Kniha je sborníkem textů k výstavě Kompaktní město konané 19. 3. - 24. 4. 2011 ve 4AM/Galerii architektury v Brně. Kromě příspěvků zúčastněných vystavujících a přednášejících prezentuje také dosud nezveřejněný text Tomáše Valeny a komentáře kurátorů. Vlastní výstava probíhala formou kontinuálního workshopu; po celou dobu trvání expozice tvořilo pět vystavujících z pěti středoevropských zemí tématické instalace. Každý účastník měl k realizaci své instalace k dispozici celý výstavní sál po dobu jednoho týdne, který byl završen jeho prezentací a konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako jím je samotné město.

This book is a reader, a compilation of texts relevant to the exhibition “A Compact City” that took place from March 19 to April 24, 2011 in 4AM/Gallery of Architecture in Brno. Apart from the contributions of individual exhibitors and lecturers, an unpublished text of Tomáš Valena is included alongside commentaries of the curators. The exhibition itself was given the form of a continuous workshop - five exhibitors from five Central European countries introduced topical installations for the duration of the event.  Every participant had at their disposal the entire exhibition hall for the period of one week, concluded by a presentation and opportunity for discussion with another lecturer.  Each and every installation was based on the exhibition hall being shared with other exhibitors and the additive nature and concept of exhibitions. In its own way the exhibition represented an unfinished experiment similar to the one of a city itself.

0 komentářů
přidat komentář

Související články