Veronika Bartošová: The Roosevelt Island Universal Arts center

FA TU Liberec, vedoucí: Josef Suchomel

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
21.09.2006 14:25
Hodnocení poroty: Porota ocenila čistou architektonickou formu dobře vyjadřující základní ideu konceptu. Autorka citlivě zhodnotila potenciál místa, které je výjimečné. Práce je výborně zvládnutá v daném měřítku a je zde velmi dobře používán materiál. Návrh řeší bezprostřední přístup návštěvníků centra k vodní ploše, který je zapojen do parteru. Porota hodnotí i možnou přiměřenou ekonomickou náročnost návrhu.Záměrem bylo vytvořit "vesnici umění", která leží na cestě procházející ostrovem.
Cesta tvoří hlavní komunikační prostor, vodítko snadné orientace.
Cesta je spojnicí různých zážitků. Cesta parkem, cesta ruinou, cesta klášterem-vesnicí umění, cesta k lodi……..A loď? Je pokračováním oné cesty…..

Celé řešené území je rozděleno do tří základních částí:
1. PARK - zelený koberec, kopec porostlý zemědělskými plodinami, botanická zahrada
2. RUINA - prázdný výstavní prostor,předsíň areálu
3. CENTRUM UMĚNÍ - betonový umělý konec ostrova, klášter, umělecká vesnice, monolit (divadla, galerie, restaurace, cafe, event hall, ateliery)

CENTRUM UMĚNÍ
Umělecké centrum a jeho program je novodobý klášter, poskytuje:
vzdělání
úkryt
šíří umění

Centrum tvoří dva pásy budov,které obklopují cestu,jež jimi prochází. Budovy se z ulice jeví jako uzavřené jeskyně - beton nebo prosklená okna - sklo. Některé prostory se snaží spolu komunikovat navzájem ("přes ulici") (restaurace), některé jsou obráceny do sebe a zatemněné (divadla). Návštěvník prochází a pozoruje život tohoto mikrosvěta. Intimita prostoru je různě odstupňována. Přechází od veřejného prostoru ulice, k místům soukromým (zahrádky, ateliéry…).

Celé centrum leží na umělém betonovém povrchu - koberci,který se rozkládá až k břehům řeky. Schody, které jsou na většině této platformy, umožňují člověku dostat se přímo k vodě, k řece East River.
Budovy i terén spolu úzce souvisí - materiálově (beton), koncepčně, konstrukčně.
Vytváří spolu monolit, sochu, umělý konec ostrova.

Koncepce celého areálu funguje podobně jako průchozí vesnice:
cesta-náves
nábřeží, zahrádky - humna
park-lány polí

Snažila jsem se vytvořit prostředí, které oživí a zabydlí člověk, ať návštěvník či umělec. Betonová struktura bude někdy opuštěná, obrostlá mechem, jindy svítící do daleka, bude žít divadlem, slavnostmi….
0 komentářů
přidat komentář