Valašské Klobouky začaly s přípravou nových ploch pro bydlení

Vložil
Pavlína Drbálková
23.05.2012 08:00
VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Dlouhodobě vysokou poptávku po pozemcích k individuální bytové výstavbě se rozhodlo Město Valašské Klobouky řešit vytvořením nové zástavby v lokalitě „Nad Koupalištěm“. Protože se jedná o území blízce navazující na okrajové části města, je nutné řešit vhodné zakomponování výstavby i napojení infrastruktury. Za tímto účelem město vyhlásilo urbanistickou soutěž, v níž mohou autoři předkládat své návrhy zastavovacích podmínek a pojetí celého prostoru.
ortofotomapa

Předmětem soutěže je zpracování urbanististického návrhu zastavovacích podmínek daného území pro funkci bydlení. Autoři by měli ve svých soutěžních projektech řešit strukturu uliční sítě, parcelaci pozemků, regulační podmínky nové zástavby a další prostorové a provozní vztahy. Lokalita by se tak měla stát integrální součástí města a poskytnout plnohodnotné a kvalitní podmínky pro budoucí obyvatele,“ uvedl k záměru soutěže vedoucí investičního odboru Radek Bařinka.

Soutěž je veřejná a jednokolová. Termín uzávěrky pro odevzdání soutěžních projekt je stanoven na 29. června, přičemž do konce května mají soutěžící právo klást dotazy. Veškeré grafické i textové podklady jsou pro ně připraveny na webu města. „Nad návrhy se v polovině července sejde hodnotitelská porota složená ze zástupců investora a odborných znalců. Po jejím verdiktu bude stanovena trojice nejzdařilejších řešení a jejich autoři se dočkají honorářů ve výši 30, 25 a 20 tisíc korun,“ upřesnil vedoucí výši odměn pro vítěze soutěže. Přihlížet se přitom bude jak k širším urbanistickým a architektonickým souvislostem projektů, propojení lokality s městem i krajinou a kvalitě celkového řešení zástavby, tak i k hospodárnosti a možnosti rozdělit realizaci výstavby na funkční etapy.

Uveřejnění výsledků soutěže se předpokládá koncem července. Za předpokladu, že bude vybrán návrh hodný realizace, začne přes zimu Město Valašské Klobouky pracovat na zadávání jednotlivých stupňů projektové dokumentace a během roku 2013 by mohlo dojít k přípravě stavebního povolení. Na základě těchto kroků pak budou z rozpočtu města uvolněny příslušné prostředky na realizaci. Příprava lokality Nad Koupalištěm pro individuální bytovou výstavbu potrvá přibližně rok, takže první rodinné domy by zde mohly začít růst v roce 2014. Předpokládá se, že by v této nové části města mohlo vzniknout až patnáct parcel, což už ale upřesní právě zadávaná studie.

Pohled od jihu

více informací ZDE
0 komentářů
přidat komentář