V soutěži REVIT OPEN 2009 zvítězili studenti z Brna

Zdroj
Autodesk
Vložil
Tisková zpráva
07.04.2010 23:50
PRAHA - Společnost Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) dnes vyhlásily vítěze III. ročníku soutěže REVIT OPEN. Vítězi letošního ročníku tematicky zaměřeného na návrh energeticky soběstačného objektu pro ekologickou ovčí farmu, se stali studenti z Fakulty architektury (FA VUT v Brně) - Petra Grísová a Josef Veselý, kterým se nejlépe podařilo začlenit relativně netradiční objekt do nádherné beskydské krajiny Santov. Soutěž byla vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice a zahraniční studenty studující v ČR na stipendium.

Cílem soutěže REVIT OPEN 2009 bylo vytvořit nejlepší ideový návrh soběstačné a ekologické ovčí farmy v lokalitě Santov s nádherným výhledem na bájný Radhošť. Ovce jsou vítaným pomocníkem v udržování krajiny, mají schopnost spásat i hůře dostupné horské pastviny. Ovčíny jsou energeticky naprosto soběstačné. V návrhu objektu bylo třeba zohlednit minimální provozní náklady a minimální provozní zátěž pro životní prostředí. Studie 3D modelů byly vytvářeny v softwarových řešeních firmy Autodesk, konkrétně v aplikacích Revit Architecture, AutoCAD Architecture a vizualizace v Autodesk 3D Studio Max.

Vítězný návrh nabízí zajímavý architektonický koncept, který je vhodně zvolený pro danou lokalitu. Půdorysně objekt kopíruje kresbu vrstevnic. V tomto návrhu se podařilo úspěšně včlenit do krajiny i velkou hmotu monobloku. Porota ocenila stavebně technické řešení, kdy jsou využity místní podmínky. Objekt má zelenou střechu, která je energeticky a ekologicky přínosná. Energetické řešení objektu je originální a funkční.

Na 2. místě se umístil absolvent fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. Tomáš Cendelín a 3. místo obsadila Bc. Kateřina Kosová, FA ČVUT v Praze. Autoři nejlepších návrhů získali ceny ve formě plně komerční softwaru firmy Autodesk, notebooku a digitální zrcadlovky. Zvláštní cenu MOLABu, Kabinetu modelového projektování FA ČVUT, obdržely dva týmy studentů: Matúš Grega-Jakub a Juraj Haviar, studenti z Fakulty stavební STU Bratislava, za nejlepší zpracování soutěžního návrhu v softwaru REVIT. Druhý tým, Alexandra Masárová a Katarína Labáthová, studentky z Fakulty architektury STU Bratislava, zaujal porotu ideovým konceptem návrhu i jeho názornou prezentací. Přirozená hmota stohu s vnitřním "showroomem" je v dané lokalitě šokující. Výtvarně úspěšně zvládnuté vizualizace dávají tušit neobvyklý způsob užívání původně tradičního typologického objektu.
0 komentářů
přidat komentář