V Opavě probíhají tři architektonické soutěže

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Martin Rosa
18.10.2007 14:55
Soutěže

Vyhlašovatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, zplnomocněná osoba: Ing. Zbyněk Stanjura
Horní náměstí 69, 746 26 Opava
www: www.opava-city.cz
tel: 553 756 111 / 553 756 141

Sekretář soutěže

Ing. Sylva Sandtnerová
Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Tel/fax: 553 756 324 / 553 756 240
E-mail: sylva.sandtenerova@opava-city.cz

Porota

 • Ing.arch. Zdeněk BENDÍK, závislý člen
 • Ing.arch. Pavel MALIŠ, závislý člen
 • Ing.arch. Lucie LANGEROVÁ, nezávislý člen
 • Ing.arch. Milena VITOULOVÁ, nezávislý člen
 • Doc.Akad.arch. Mikuláš HULEC, nezávislý člen
Náhradníci
 • Ing.arch. Daniel ŠPIČKA, nezávislý člen
 • Ing.arch. Jaroslav CHVÁTAL, nezávislý člen
Dostavba prostoru Masařská – Holubí – Lazebnická v Opavě
Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko - architektonického ideového návrhu řešení prostoru vymezeného ulicemi Masařská, Lazebnická a Holubí v Opavě.

Celková částka určená na ceny: 1 000 000,- Kč.

Termíny

 • Datum vyhlášení soutěže: 15.10.2007
 • Lhůta k podání písemných dotazů soutěžícími: 4.1.2008
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 25.1.2008
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 21.3.2008 do 12:00 hodin
 • Hodnotící zasedání poroty: 3. 4.2008
Humanizace fasád bytových domů Horní náměstí v Opavě
Předmětem soutěže je zpracování architektonického ideového návrhu humanizace fasád a objemového řešení bytových domů s orientačním číslem 31, 33, 34 a 35 na Horním náměstí v Opavě.

Celková částka určená na ceny: 500 000,- Kč.

Termíny

 • Datum vyhlášení soutěže: 15.10.2007
 • Lhůta k podání písemných dotazů soutěžícími: 20.11.2007
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 29.11.2007
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 20.2.2008 do 12:00 hodin
 • Hodnotící zasedání poroty: 4. a 5. 3.2008
Humanizace fasád bytových domů Dolní náměstí a Mezi trhy v Opavě
Předmětem soutěže je zpracování architektonického ideového návrhu humanizace fasád bytových domů Dolní náměstí 23, 24, 25 a Mezi Trhy 4, 6, 8 v Opavě.

Celková částka určená na ceny: 500 000,- Kč.

Termíny

 • Datum vyhlášení soutěže: 15.10.2007
 • Lhůta k podání písemných dotazů soutěžícími: 20.11.2007
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 29.11.2007
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 20.2.2008 do 12:00 hodin
 • Hodnotící zasedání poroty: 4. a 5. 3.2008


Bližší informace o všech soutěžích naleznete na www.opava-city.cz.

> Probhající soutěže na stránkách České komory architektů
0 komentářů
přidat komentář

Související články