Stirling Prize 2008 - nominované stavby

Zdroj
RIBA
Vložil
Martin Rosa
22.07.2008 11:25
Royal Institute of British Architects (RIBA) ve spolupráci s The Architects' Journal zveřejnil seznam šesti staveb, jejichž autoři se letos budou ucházet o Stirlingovu cenu.
Stirling Prize je nejprestižnější britskou architektonickou cenou. Je udělována každoročně autorovi jedné stavby, která získala cenu RIBA National Awards nebo RIBA European Awards, její součástí je i finanční odměna ve výši 20.000 liber. Od letošního roku se má cena charakter ocenění za díla, která byla "postavena nebo navržena v Británii", tedy jejími laureáty se mohou stát pouze členové RIBA nebo architekti z jiných zemí EU, kteří však mají svou hlavní kancelář na území Velké Británie.
Letošní laureát bude oznámen v Liverpoolu v sobotu 11. října 2008. Po návštěvě všech nominovaných staveb jej vyberou členové poroty: architekti Gordon Murray, Shelley McNamara, Ben van Berkel, redaktor The Architects' Journal Kieran Long a moderátor The Culture Show stanice BBC Lauren Laverne.

Nominované stavby pro letošní rok:

Accordia, Cambridge

Feilden Clegg Bradley Studios /Alison Brooks Architects/Macreanor Lavington
Mimořádně kvalitní příklad bydlení s vysokou hustotou obyvatel. Domy jsou propojeny s několika veřejnými či poloveřejnými (nicméně otevřenými) prostory, díky čemuž je procházka touto zástavbou skutečným zážitkem. V interiérech jsou velmi dobře dimenzované prostory s okny, nabízejícími výhledy jak směrem na zástavbu, tak i do okolní venkovské krajiny. Accordia je ukázkou toho, jak správně angažovaná místní samospráva může mít dobrý vliv na kvalitní design.

Amsterdam Bijlmer Arena Station, Amsterdam

Grimshaw/ARCADIS Architecten
Železniční trať vedoucí nad zemí (navíc zvýšena o další dva metry v průběhu návrhu) umožnila nový přístup k řešení úrovně terénu. Na severozápadě vznikla široká promenáda pro davy fanoušků směřující Ajax Stadium a autobusová zastávka situovaná pod samotnou železniční tratí. Díky otevření prostor mezi kolejemi vznikly pod železnicí vzdušné veřejné prostory, s nástupišti propojené diagonálními eskalátory a skleněnými výtahy.

Manchester Civil Justice Centre, Manchester

Denton Corker Marshall
Nejrosáhlejší soudní budova postavená v Británii. Netradičním řešením došlo k oddělení civilního a trestního soudu a vznikla nová veřejná budova, která je přístupná a otevřená komukoliv. Soudní síně a kanceláře jsou umístěny v kvadratických objemech a ty jsou zřetelně artikulovány ve všech podlažích. Při plánování byly brány ohledy na udržitelný design, všechny prostory jsou přrozeně větrané (samotné soudní síně mají ventilaci smíšenou), celková energetická bilance je mimořádně příznivá.

Nord Park Cable Railway, Innsbruck

Zaha Hadid Architects
Nová lanovka propojuje horskou vesnici Hungerburg s centrem Innsbrucku. Bude využívána jak turisty stoupajícími do hor, tak i vesničany mířícími do města. Architekti úzce spolupracovali s dopravními inženýry. Zaha Hadid navrhla všechny čtyři stanice lanovky, jež jsou vždy variací železobetonové platformy, výtahů, schodů a smyslných zastřešujících baldachýnů. Základny stanic mohou být chápány jako morény propojeny se zemí a formovány ledovcem. Baldachýny konotují samotné ledovce, proměnlivé zářící monolitické útvary podobající se tajícím ledům. Jsou tvarovány z trojrozměrně zakřivených skel.

Royal Festival Hall, Londýn

Allies and Morrison
Rekonstrukce Festival Hall. V plánu zástavby jižního břehu Temže, který vypracoval Rick Mather, se objevila možnost umístit administrativní budovu mezi festivalovou halu a železniční trať. Do této nové budovy byly následně přemístěny všechny administrativní provozy a díky tomu bylo možno obnovit působivé prostory uvnitř haly, které byly původně využity jako kanceláře. Hala může být opět využívána pro důležité mezinárodní události. Podél říční fasády byla původně špinavá obslužná komunikace přeměněna na elegantní korzo s restauracemi a obchody.

Westminster Academy v Naim Dangoor Centre, Londýn

Allford Hall Monaghan Morris
Vstup do akademie je řešen jako velkorysý prostor, dvorana otevřená přes celou výšku budovy. Po obvodu budovy jsou umístěny učebny a další prostory. Díky centrální dvoraně vznikl velmi přehledný prostor. Zajímavá je i grafické řešení umožňující dobrou orientaci v prostoru. Z exteriéru má budova díky využití zelených hliníkových fasádních panelů velmi silnou identitu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články