Soutěž: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
16.01.2009 10:30
Soutěže

Jednokolová ideová veřejná anonymní architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Město Kuřim, zplnomocněný zástupce Ing. Oldřich Štarha – starosta města, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim, tel.: +420 541 422 301, e-mail: starha@radnice.kurim.cz

Sekretář soutěže
Ing. Jana Lekešová – OIRR Města Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim, tel.: +420 541 422 371, e-mail: lekesova@radnice.kurim.cz

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu přestavby stávajícího Kulturního domu na náměstí Osvobození, dokončeného v roce 1962 jako zařízení TOS Kuřim. Cílem přestavby je zvýšení kapacity stávajícího hlavního sálu a přizpůsobení objektu soudobým kulturním, spolkovým a společenským potřebám města.

Porota
Řádní členové
Ing. Oldřich Štarha
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. arch. Zbyněk Pech
 
Náhradníci
Ing. Miluše Macková
Mgr. Ladislav Ambrož
Ing. arch. Antonín Hladík
Ing. arch. Ján Štempel
 
Předpokládané ceny a odměny celkem: 600 000 Kč

Termíny
Datum vyhlášení soutěže: 16. 1. 2009
Lhůta k podání dotazů: 15. 2. 2009
Lhůta k zodpovězení dotazů: do 25. 2. 2009
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 16. 4. 2009
Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 23. 4. 2009
Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 14. 1. 2009

> Soutěžní podmínky (.pdf, 176 KB)
> Soutěžní podklady (.zip, 239 MB)
0 komentářů
přidat komentář

Související články