Soutěž: Ideový návrh - územní plán Hradec Králové

Zdroj
Česká komora architektů (www.cka.cc)
Vložil
Martin Rosa
01.03.2010 15:35
Soutěže

Vyhlašovatel
Statutární město Hradec Králové, zastoupené Ing. Otakarem Divíškem, primátorem města
 
Sekretář soutěže
Iveta Špráchalová, Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, třída Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel.: +420 495 707 617, e-mail: iveta.sprachalova@mmhk.cz
 
Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanistického návrhu nového územního plánu statutárního města Hradce Králové.
 
Porota
Řádní členové poroty
 • Ing. Otakar Divíšek – primátor města
 • Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková – členka rady a zastupitelstva města
 • Mgr. Vladimír Springer – člen rady a zastupitelstva města
 • Ing. Radomír Tylš - člen zastupitelstva města
 • Ing. arch. Jan Jehlík - Česká republika - ČVUT Praha
 • Prof. Rob Atkinson - Velká Británie – UWE Bristol
 • Ing. Bořek Votava - Česká republika - ředitel Útvaru rozvoje hl.města Prahy
 • Ing. arch. Antonín Hladík - Česká republika - Brno
 • Prof. Mirko Baum - Spolková republika Německo                                         
Náhradníci poroty
 • Ing. arch. Lenka Zídková - členka zastupitelstva města
 • Ing. Josef Malíř - náměstek primátora pro strategický rozvoj
 • Ing. Alois Havrda - člen zastupitelstva města
 • JUDr. Arnošt Urban – člen zastupitelstva města                                            
 • Ing. arch. Josef Patrný – Česká republika – Liberec
 • Prof. Ing. arch. Petr Pelčák - Česká republika - Brno
 • Ing. arch. Alexander Pur - Česká republika - Hradec Králové
 • Ing. arch. Martina Portyková - Česká republika – Praha
 • Ing. arch. Jana Benešová - Česká republika - Brno
Předpokládané ceny a odměny
Celkem: 6 900 000 Kč
 • 1. cena: 2.900.000 Kč
 • 2. cena: 1.740.000 Kč
 • 3. cena: 1.160.000 Kč
 • Odměny: celkem 1.000.000 Kč
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 1. 3. 2010
 • Lhůta k podání dotazů: 16. 4. 2010
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 31. 5. 2010
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 16.–17. 6. 2010
Více informací naleznete na webu statutárního města Hradec Králové >
0 komentářů
přidat komentář

Související články