OLOVĚNÝ DUŠAN 2015: ateliér Redčenkov - Danda

Architektura a urbanismus / VÍTĚZ kategorie ateliéry

Zdroj
Spolek posluchačů architektury na FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
21.03.2015 01:15

CHEB  VOL. 2

Obraz vnitřního města

seznam studentů: The Thi Hong Nhung, Jiří Kabelka, Šimon Jiráček, Šárka Tomášová, Monika Nováková, Jana Tichá, Radka Ježková, Johana Šohájková, Ludmila Mahdalová, Pavel Fajfr, Martin Král, Tereza Kupková, Peter Paľko, Hana Tihonová, Jan Matoušek, Kristýna Rajdová, Markéta Kornigová, David Poloch, Lucie Kastnerová, Anna Tomášková, Hana Švehlová, Anna Maria Žílová, Martin Pavlíček, Karolína Vojáčková, Jitka Váchová, Jaromír Krejčí, Zoran Trpčevski

Zadání — V zimním semestru 2014 /2015 jsme se opět vrátili do Chebu, tentokrát přímo do historického jádra.
Tématem byla analýza a redefinice veřejného prostoru, s cílem dotvořit obraz vnitřního města, které prošlo po druhé světové válce dramatickým vývojem.
Zadání konkrétních úloh vyšlo ze společné analýzy historického jádra během společného workshopu v Chebu.
Důležitým partnerem při formulaci jednotlivých zadání byli také představitelé vední města, kteří se studenty konzultovali své požadavky v průběhu celého semestru a byli také přítomni při závěrečných prezentacích.
Schopnost zamyslet se nad zadáním a v případě pochybností  původní představy klienta upravit, rozšířit, či zcela změnit je velmi důležitá pro výsledek celého procesu navrhování.  Architekt není pouze vykonavatelem stavebního záměru, ale důležitým partnerem pro stavbeníka od začátku celého procesu.
Vzhledem k tomu, že se stejnými problémy rozvoje svých historických center se potýká celá řada měst v České republice, budou pro studenty zkušenosti nabyté v Chebu aplikovatelné i v jiných podobných městech. 
Boris Redčenkov, Vítězslav Danda


Hodnocení poroty — Procházeli jsme školou dva dny téměř do zemdlení. Postupně jsem si uvědomoval, že existuje místnost, kam se vracím rád, kde viditelně pookřeju na těle i na duchu a kde mě nedrtí přehnaná vážnost ani zpracování. A nebylo to jen lapidárně chytrým způsobem vystavování, s kruhovým modelem uprostřed a jednotlivými šťavnatými projekty po obvodu.
Ze stěn ateliéru dýchala radost z práce promísená zvláštním druhem optimismu, sálalo obrovské množství nakupené energie věnované jednomu konkrétnímu městu. Vrstevnatost témat zaštítěných obřím nadtématem, hledáním vnitřního obrazu centra Chebu, je podle nás dostatečně silným a neskutečně potřebným zadáním. Znalost kladů i problémů šarmantního, důležitého a přitom trochu neprávem odstrčeného města je základní ingrediencí. Nadšení čerstvě příchozích pedagogů pak tolik potřebným kořením. Nevisel tu jediný špatný, nedotažený nebo odfláknutý projekt. Pestrobarevná škála hodnotitelských nálepek dávala tušit, že se tu sešlo něco víc, než jen píle a nadměrná pracovitost všech aktérů. Nezbývá doufat, že o zážitky vnímané porotou nebudou ochuzeni ani obyvatelé a představitelé Chebu a společným snažením se alespoň něco málo podaří posunout z polohy na papíře do zcela konkrétních obrysů. Představa bujarých výjezdních zasedání ateliéru, nasávání atmosféry a jeho následné přetavení v tolik životaschopných věcí je pro nás dodneška vzrušující.

Za porotu Viktor Vlach
0 komentářů
přidat komentář